Blogger Widgets

Monday, December 1, 2014

Tội đíu gì lo - Đời ta lên hương

QLB
Nguyên Thạch (Quanlambao) - Bài thơ tặng chế độ tham nhũng khủng CSVN

Mỗi tháng người dân nạp 10 đồng (*)
Nuôi những thằng đảng ăn ở không
Cả vốn cộng lời gần cả tỉ (**)
Chúng cứ ở không
Dân chỏng mông!


Doanh nghiệp nộp thuế 2.000 đô
Để nuôi băng đảng đám ma cô
Trung bình thu nhập 20 tỉ
Tiền khối vô túi
Tiền cứ vô

Mỗi tháng xuất cảng 50 đô
Tiền công từ những kiếp lao nô
Sơ sơ cũng được thêm 5 tỉ
Tiền này đủ cúng cho chủ nô.

"Việt Kiều" mỗi tháng rót tiền đô
Trung bình 1 tỉ, đều đều vô
Tiền này không trả lời lẫn vốn
Đủ cho chi phí nuôi đảng Hồ.

Chưa tính các thứ tiền viện trợ
Quan tham bỏ túi
Dân chịu nợ!
Nợ công nay đã lên tới mũi
90 triệu dân?
Làm mọi rợ.

Cứ thế mà đảng chẳng cần lo
Duy trì cơ chế phải xin cho
Có gì kiêu hãnh bằng toàn trị?
Mặc cho dân đói
Đảng cứ no.

Dân rách mặc bây!
Đảng đíu lo.

---------------------
 
Ghi chú: Tất cả nên hiểu là US Dollars.
 
***
 
Đời ta lên hương


Ảnh của Thạch Nguyên.


Đời ta?
Cộng sản đã lên hương
Từ xã, huyện, tỉnh đến trung ương
Tiền bạc phủ phê tha hồ hốt
Phải hốt thật nhiều, đúng chủ trương.Mặc cho chúng nó nói lung tung
Mỗi tháng kế hoạch cứ ung dung
Bày ra qui hoạch và xây dựng
Càng nhiều thì tiền vô càng sung.Ngày xưa bác lịnh cướp miền Nam
Xứ này của cải...thấy mà ham
Đ(ỗ) M(ười)?
Ngu sao mà không cướp!
Theo đảng không giàu...ai chịu làm.Mặc Dân Làm Báo chửi lê thê
Tiền bạc?
Quan cộng đâu có chê
Bao năm đói khổ trên rừng rú
Phải thiệt giàu to mới yên bề.Hoàng Hạc, Nguyên Thạch...chửi linh tinh!
Đảng tao đíu cần chữ nhục vinh
Có tiền là sống như Tiên Thánh
Mặc cho đất nước
Mặc dân tình.Nguyên Thạch

 

 


No comments: