Blogger Widgets

Thursday, December 25, 2014

Câu chuyện Nô-En (*)

Ảnh của Thạch Nguyên.
QLB
Nguyên Thạch (Quanlambao)

(1)
 
Một phòng, một bếp, một gà tây
Một thau rượu đế rót tràn đầy
Một bàn, một ghế đèn mờ ảo...

Một khối tâm tư, một gã say!


 
 


Giáng Sinh, gã lại cô đơn lắm
Thả hồn qua cửa với trời mây
Mơ về cố quốc vùng kỷ niệm
No-En trần thế... nỗi niềm tây.


Ảnh của Thạch Nguyên.


(2)

Trăm năm, trăm tuổi hỏi là bao?
Tỉ năm vũ trụ cùng trăng sao
Tu là cõi phúc, là trường cửu
Tranh giành, chém giết chỉ khổ đau
Hỷ đoản, hỷ trường, tùy tự ngã
Thoáng vèo cuộc sống sẽ qua mau
Sinh già bệnh tử là nguyên lý
Ngày về, ba tất đất giống nhau.

Ảnh của Van Tan Bui.

 
(3)

Người khối tài sản thật sang giàu
Kẻ khốn bần cùng vạn nỗi đau
Sau không chia sẻ cùng nhân thế?
Bể trần, sao không dìu dắt nhau?
Dại quá! Nhân sinh trong ngụp lặn
Sao lại vô tình trước khổ đau?
Kiếp này vay nặng, đời sau trả
Lưới trời lồng lộng...tránh được sao?.(4)

Hạng người cướp giật máu của dân
Mải mê ngụp lặn Tham Si Sân
Không có điều gì tự nhiên cả
Sự gì cũng đã có nguyên nhân
Vạn vật có chi trường tồn mãi?
Sao không hướng đến Thiện Mỹ Chân?
"Quan chỉ nhất thời, dân vạn đại"
Làm chi quan dại, hại vào thân.


Nguyên Thạch

-----------------
Chú thích: (*) Xin hiểu là: "Stories no ended"


 


No comments: