Blogger Widgets

Tuesday, October 14, 2014

Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa: Mật ước Thành Đô phải được bạch hóaNguyễn Phương Uyên: Kêu gọi tiếp tục hỗ trợ phong trào Chúng Tôi Muốn Biết và tham gia vào việc yêu cầu Quốc hội bạch hóa Hội nghị Thành Đô


https://www.youtube.com/watch?v=SJzjHF1M6W4&feature=player_embedded


Kính thưa tất cả quý vị, thưa các bạn.

 
Tôi là người Việt Nam, và như bất cứ mọi người dân Việt Nam tôi lo lắng cho lãnh thổ, lãnh hải, hải đảo và trên trên hết là nền độc lập của quốc gia đang gặp nguy nan sau hiệp ước Thành Đô 1990 do đảng cộng sản Việt Nam ký kết với đảng cộng sản Trung Quốc.Tôi hiểu rằng tôi có quyền được biết nội dung mật ước Thành Đô là gì, bởi vì tôi có các quyền dân sự và chính trị được xác định trong hiến pháp và tuyên ngôn quốc tế nhân quyền của Liên Hợp Quốc.
 
Mặc dù giới cầm quyền độc tài phủ nhận, tôi cũng xin chia sẻ quyền được biết với tất cả mọi người trong yêu sách do Mạng Lưới Blogger Việt Nam phát động. Tôi muốn yêu sách đó đến được quốc hội Việt Nam - ‘là cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước’ do hiến pháp quy định.
 
Tôi kêu gọi các bạn, những ai quan tâm đến vận mệnh quốc gia - trong đó có anh em văn nghệ sỹ hãy tham gia vào Chúng Tôi Muốn Biết và hành động cấp thiết trước mắt là rủ nhau cùng đưa bản yêu sách Chúng Tôi Muốn Biết đến quốc hội để mật ước Thành Đô phải được bạch hóa.
 
Tôi xin trân trọng cảm ơn.
 

Nguyễn Xuân Nghĩa 


 


No comments: