Blogger Widgets

Friday, August 22, 2014

Trong tăm tối hãy vùng lên

QLB
Nguyên Thạch (Quanlambao)

 

Vững tin lên
Hỡi bạn bè chiến hữu
Hỡi anh em của nước Việt đau thương
Trong tối tăm, mau tìm lấy con đường
Triệu ánh đuốc soi tình thương nhân ái.

Dưới cùm gông...
Dân mình ơi?
Chớ ngại


 
Tuổi trẻ ơi
Vượt quan ải?
Tiến lên
Tiếng gọi núi sông, còi thúc vang rền
Thôi sợ hãi bởi mũi tên lằn đạn.

Vực sâu thẳm, họa vong nô đại Hán
Dải non sông... chúng bán chúng dâng
Tương lai dân tộc sẽ mất!
Hà cớ chi còn phải ngại ngần?
Chí Trưng Triệu... nguyện hiến thân giữ gìn bờ cõi.

Triệu người dân, hãy cùng chung tiếng nói
Vì Quê Hương....
Diệt lang sói hung tàn
Chí làm trai?
Ta tiến dọc xẻ ngang
Xây dựng lại...
Giấc mộng vàng Tổ Quốc.

Trước điêu đứng, lê mảnh đời vờ vật
Vành khăn tang chất ngất niềm đau
4.000 năm, nay há phải nô Tàu?
Thanh niên hỡi
Hãy tự hào nòi giống.

Đảng cộng sản là một bầy phản động
Là những tên Thái thú cõng rắn cắn gà nhà
Mụ mị, lừa bịp, gian trá, điêu ngoa...
Trước quốc biến!
Nên hòa hay chiến?

90 triệu, hãy cùng chung một ước nguyện
Đứng vùng lên thẳng tiến đến Tự Do...
Cuộc sống này?
Nhất định là không thể xin cho
Càng không phải là bánh vẽ để giở trò lừa bịp.

Triệu lần không, chúng ta không thể cúi đầu mãn kiếp
Làm ngựa trâu để chúng hà hiếp khiến sai
Hãy đền đáp ân nghĩa tiền nhân và hãy vì thế hệ ngày mai
Hy sinh chấp nhận để tương lai huy rạng.

40 năm?
Đủ rồi ngày tháng
Ngàn năm sau là quốc nạn vong nô
Hãy đứng lên đập tan ma thuyết đảng Hồ
Diệt tận gốc những têm ma cô bán nước.

Thế đảo điên!
Anh xuôi
Chị ngược
Tiếc tấm thân!
Hỏi có được gì không?

Nhất tề đứng lên chung quyết chung lòng
Lời Tổ Quốc?
Diên Hồng tiến bước...

 

*
 


Gươm Thiêng Ái Quốc

 
  
Quốc thù vị báo đầu tiên bạch
Kỷ độ Long Tuyền đái nguyệt ma (*)
Hận vong quốc Đặng Dung mài kiếm
Thù trả chưa xong, tuổi luống già.

Mạc thời quốc biến cơn bỉ vận
Nam nhi hào kiệt ắt kiên trung
Tâm thức ngôn truyền thay huyết hịch
Nhất dạ xông pha bách chiến hùng.

Cổ lai ngụy thuyết hà lưu viễn?
Hôn quân tất diệt bởi quần hào
Độc hành chiến mã cơ nguy tiệt
Vạn tấu sắc đao địch qui hàng.

Quốc biến sơn tùng trơ vạn cốt
Giang tuyền ô nhục huyết lệ dâng
Bỉ vận vô tâm... sầu vạn cổ
Thái lai lưu đáo sở ý nhân.

 
Nguyên Thạch
---------------
Ghi chú:

(*) Đặng Dung mài kiếm dưới trăng (1373 - 1414)

 
 


No comments: