Blogger Widgets

Sunday, August 24, 2014

Đời đen như mõm chó!

QLB
Bầy chó Ba Đình. Tranh Babui.
Nguyên Thạch (Quanlambao)

 
Chém cha một lũ chó

Ba Đình

Quanh năm cứ sủa chữ?

Quang vinh!

Đất nước?

Thì nát như tương ớt

Nhìn vào xã hội?

Thấy mà kinh.


Cả nước thi đua?

Lừa dối nhau

Suy đồi đạo lý!

Thấy mà đau

Tổ Quốc ngàn năm?

Tiền nhân giữ

Biển đảo?

Hôm nay lấy dâng Tàu.Tin tức hàng ngày?

Chẳng gì vui

Tham quan cướp phá

Dân ngậm ngùi

Một bầy mụ mị

Quân xỏ lá

Đời như?

Mõm chó, màu đen thui.Cơ chế?

Chẳng còn lối thoát ra!

Tự nó cột hết con người ta

Thời sản?

Tìm đâu nguồn hy vọng!

Sạch phố

Sạch dân

Sạch nước nhà.Tiên sư cái lũ cộng ngông cuồng

Lập thành băng đảng?

Chúng đi buôn

Vì đất nước ư?

Xưa rồi Diễm!

Chán lên tới óc, bọn diễn tuồng.Chúng cướp của công!

Cướp thẳng tay

Tiền mượn bao la

Nợ bao vây!

Dân Việt nghèo quá!

Làm sao trả?

Tuột quần hỏi Bác!

Tính sao đây?.Bác nói: Bác chẳng biết tính sao!

Chúng nó và bác?

Giống như nhau

Con chẳng hơn cha?

Nhà vô phúc

Cả bầy bát nháo!

Chỉ dân đau.

 

 
Nguyên Thạch
 
 


No comments: