Blogger Widgets

Monday, August 4, 2014

Lại thêm tài liệu viết Chủ tịch Hồ Chí Minh là người Trung Quốc

QLB
Phạm Quế Dương (Thông Luận)

- Trước đây tôi đã viết bài vcun sách "Tìm hiểu về cuộc đời Hồ Chí Minh." ca tác giHTun Hùng, người Đài Loan, Thái Văn dch ra tiếng Vit. Cun sách khng định ông Nguyn Ái Quc đã mt năm 1932, Chtch HChí Minh là người Đài Loan, htc vi tác gi.Bây gitôi li va đọc tp tài liu "Gic Hán đốt phá Nhà Nam", dày 141 trang khln ca tác giHunh Tâm, cũng là người Trung Quc, xác định ChTch HChí Minh là HTp Chương.https://www.blogger.com/null
Tài liu viết: "Theo hsơ ca nhà tù Hương Cng, Nguyn Tt Thành đang lâm nguy, bi bnhiu bnh do trác tráng, say đắm phong trn làm cơ thhao mòn, mang bnh truyn nhim cp độ cao hết thuc trliu, có thchết bt cginào và nghiêm trng hơn, ông ta mc phi nghin ngp vi "Nàng tiên nâu".

Năm 1932, Nguyn Tt Thành qua đời ti nhà tù Hương Cng, hưởng dương 40 tui (1892-1932).


Năm 1932, Nguyn Tt Thành qua đời ti nhà tù Hương Cng, hưởng dương đúng 40 tui (1892-1932).
 
Người thân tên Hzyen Buhb (HVinh-Nguyn Vinh) đến nhn xác và tt cvt dng cá nhân ca ttù và đem đi ha táng. Tro ct va Nguyn Tt Thành (mã s00567) lưu trti nghĩa trang Kuntsevo Moscow Rusian … Tài liu này được lưu trti nhà tù Hương Cng.Nghĩa trang Kuntsevo Moscow Rusian
 
Ghi chú gia phvà snghip ca HTp Chương trong Hsơ HTC 4567 lưu trti Quân y Trung ương (CPC) và tình báo Hoa Nam Trung Quc như sau:
"Đương sđược đảng cng sn Trung Quc hun luyn hơn mt thp niên ti Hc vin Hoàng Ph, Vân Nam.Vic đào to mt đip viên xut sc rt công phu và phi kiên nhn trước tình hình chính tr. Kết quTrung Quc dc hết nhân lc, tài khí, tài vt lp ra mt thế lc mi ti Vit Nam và tình báo Hoa Nam thi lên mt HChí Minh làm Chtch nước Vit Nam Dân ChCng Hòa ".

Kèm theo đó, tài liu đưa nh chân dung mHTp Chương, gia đình người HtĐài Loan va di cư đến Hng Kông và nh HTp Chương cùng em trai thi niên thiếu (ngun nh: Tư liu Đô Snh Hng Kông và tình báo Hoa Nam).Chân dung mca HTp Chương. Gia đình ngưi HtĐài Loan va
di cư đến H
ng Kông.

 
Cun sách này còn có nhng dòng sau đây:
"Chúng ta cùng nhau khám phá mt tài liu hiếm có vvic "Trăm năm trng người." ca Mao Trch Đông chthcho HChí Minh thc hin ti Vit Nam. HChí Minh hăng hái, đẩy mnh vic giáo dc thiếu nhi lên hàng đầu, xem đó là mt chân lý hoàn ho mt chiến lược dài hơi trong vic Hán hóa Vit Nam, và tđó âm thm đưa đất nước Vit Nam mi lúc mt xa dn đặc tính ca dân tc mình …"

Khu hiu "Vì li ích mười năm trng cây, vì li ích trăm năm trng người." xut hin theo hướng dn ca cng sn hMao. Cùng lúc ly thi gian che khut dân trí Vit Nam, bng cách đẩy mnh chiến tranh. Mt ln na hHhi hmca AChi Lăng và lách qua biên gii mi Đảng Cng Sn Trung Quc tràn vào lãnh thbng đường b, đường bin, v v… hu động thhtrcho HChí Minh thc hin tt mnh lnh "Tiêu dit kthù không đồng chng.".

"Hvay nchiến tranh cao ngt tri, phi nhượng nhng phn đất cho Trung Quc vi tng strên 14 làng xã tTây Bc qua Đông Bc. Trung Quc rt hài lòng vi cách trnca người vay n, đổ quân ào t vào Vit Nam, theo công btháng 11 năm 1968 ca Nhà nước Trung Quc.

HChí Minh xut thân tlò hun luyn Hoàng Ph, thtrung thành vi bn quc, cúc cung phng sQuc tế Cng Sn, chp nhn chiến dch liên quân vi Trung Quc. Nhìn li lch sthành lp ĐCSVN, bt đầu tlúc xây dng lc lượng quân s, HChí Minh là ai mà tdưng có quân đội, vũ khí, tài chính, hthng tuyên truyn vv…nếu không phi do người Hán. Không có Trung Quc thì ly đâu ra người và vũ khí vì thuở ấy người Vit Nam theo cng sn chng có my ai. Quân binh ca HChí Minh hu như là con skhông, do đó, tt cmng sng đều được Trung Quc bo đảm, cung cp và nuôi dưỡng".

"Cho nên Mao Trch Đông mnh ming ly quyết định thay cho người chnhà tuyên b, vì hHchcó hai bàn tay trng: Hoa Kđưa quân vào Vit Nam, đối vi tôi được coi như cuc xâm lược và tn công biên thùy Trung Quc".

Điu này cho thy Vit Nam đã mt chquyn tli tuyên bca Mao Trch Đông vào ngày 01/10/1965.

Mao Trch Đông  - HChí Minh
 

Tài liu còn đăng tm nh nhà ga Bích San vi chú thích: "Trước năm 1940 nhà ga Bích San thuc lãnh thca Vit Nam, chính HChí Minh đã nhượng phn đất này cho Trung Quc để đổi ly vin trợ…”

"Nếu hHkhông phi là người Hán tt nhiên vic đi cu vin svtay không. Đằng này mà mi khi ông ta chxin vin trcó mt, tc thì li được mười. Trung Quc quá phóng khoáng trong vin trcho hH, dĩ nhiên trong tính cách phóng khoáng y phi theo quyết sách quc gia".

"HChí Minh va đến "Bit đin" Bc Kinh gbrâu ci trang, mc áo bông nguyên Hán, ông ta khoe khoang vi Chu Ân Lai vbrâu và nhi : San trnhiêu râu rm dung lc đích đã”. Hàm ý hH: Gbđược râu, tt nhiên, đất nước Vit Nam gra ri li buc vào như chơi …".

"Ngày 19/4/1961, Chu Ân Lai khn bách có mt ti biên gii Vit Trung, triu hHđến Cao Bng báo cáo thành bi chiến trường.

Chu Ân Lai - HChí Minh
 
Mùa xuân năm 1965, HChí Minh li bí mt đi Trung Quc, theo kế hoch ca tình báo Hoa Nam để gp Mao Trch ti quê nhà ca Mao Trch Đông HNam để xin ý kiến.  
Tôi rt quí trng Chtch HChí Minh, luôn thào 45 năm được làm "Người lính Bác Hồ”. Tôi đã nhiu ln vào NghAn thăm quê Bác và lmthân mu Bác. Đọc quyn sách ca HTun Hùng đã rt bt bình. Nay li đọc tp tài liu này ca Hunh Tâm tôi càng bc xúc. Ti sao Trung Quc cho phbiến công khai nhng tài liu này! Ý đồ ca hlà gì?
Thi nay là thi đại thông tin, trgià trong nước ngoài nước rt nhiu người biêt, chc hn bmáy ca Đảng và Nhà nước cũng phi biết rõ. Nhưng, sao li lng im vô trách nhim đến thế. Tôi đề nghcác vlãnh đạo và cơ quan chc năng cn làm sáng tvà công brng rãi để sthc được bo vvà tôn trng. 


 Hà Ni,ngày 10/6/2014
Phạm Quế Dương 

-------------------------

Hinh Anh va Tu lieu

Giặc Hán đốt phá nhà Nam - Kỳ 9 (Huỳnh Tâm)
 
 

 
 


No comments: