Blogger Widgets

Wednesday, August 6, 2014

Hồ Thị Cộng Sản

QLB

Nguyên Thạch (Quanlambao) - Thơ trần ai gởi tặng người đẹp HTCS

Em bảo...
Em đẹp hơn Kiều
Nhưng sao lại có quá nhiều thói hư?

Hay nói láo!
Hay gạt người!
Tánh hay gian mị... có mười nói trăm!

 
Con gái mà nổ!
Ầm ầm
Ai không biết tánh
Thì lầm chết cha
Gạt anh!
Cướp đất
Giựt nhà
Làm anh thê thảm như ma đầu đường!

Tuyên bố: Rằng em rất thương
Những người cơ nhỡ... em thường giúp nhau
Những hạng địa chủ, cường hào
Nếu mà có dịp
Lấy dao phất liền.

Em rất quí trọng?
Tổ tiên
Nên thích thống nhất
Hai miền Bắc Nam.

Tính em?
Giản dị...
Nào ham
Nhưng muốn cả nước Việt Nam biết mình.

Em là?
Con gái còn trinh
Chơi bao nhiêu đứa?
Chỉ mình biết thôi.

Tánh em?
Sự thật?
Rất tồi!
Nhiều tên không biết
Ỉ ôi... theo về

Môi em?
Dẻo lắm
Khỏi chê
Mở miệng là thốt, là thề lung tung...

Thế mà?
Gạt cả đám khùng!
Nhiều thằng ngu phải bán tung gia tài!

Lấy em?
Bỏ mẹ tương lai!
Nên anh?
Xách dép chạy dài em ơi.

Anh thề
Dưới đất
Trên Trời
Dáng em có đẹp, dẫu mời (Free) chẳng ham.


Nguyên Thạch


 


No comments: