Blogger Widgets

Monday, August 25, 2014

Ai xử ai?

Ảnh của Cuong Nguyen.
QLB

Nguyên Thạch (Quanlambao)

 
(Cho Bùi Thị Minh Hằng và các chiến sĩ Dân Chủ trước tòa án VẸM)

 
Chúng nó nói rằng: Xử công khai

Nhưng ngầm ra lệnh bắt những ai

Dám đến công đường nêu ý kiến

Xem bọn lưu manh chúng giương oai.Cả lũ hạ nhân!

Chúng nô Tàu

Đảng Hồ?

Thừa lệnh của đảng Mao

Chống đối thiên triều?

Là bắt hết

Chiếu chỉ triều đình...lệnh tối cao.


Phận kiếp sinh ra để làm tôi

Dĩ nhiên cung cách cũng rất tồi

Sát hại đồng bào!

Quên Tổ Quốc!

Chín trâu?

Bờm chỉ lấy nắm xôi.


Lịch sử, rồi đây ai xử ai?

Lạc Hồng?

Dòng nữ tú anh tài

Diên Hồng vùng dậy làm cách mạng

Đạp đổ tròng ách

Diệt nhân tai.


Cộng sản ngày nay?

Đến đường cùng

Phản nghịch ý Trời!

Dùng bạo hung

Tiệt lộ hẳn nhiên, chiêu hạ sách
 
Thời nào mà chẳng có anh hùng.


Nghìn oán hận than...ngút tới Trời
 
Hỡi bọn hèn mạt
 
Chết đến nơi
 
Quay đầu phục thiện, tuy có muộn
 
Bằng không hồn xác?
 
Ngập lệ rơi.


 

Nguyên Thạch

BÙI THỊ MINH HẰNG
VÀ TẤT CẢ TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM
PHẢI ĐƯỢC TRẢ TỰ DO!

Hôm nay (26/8/2014), chúng ta  BIỂU TÌNH trên FB!

 
 


No comments: