Blogger Widgets

Monday, July 21, 2014

Trọng - Trả lời sao?Nguyên Thạch (Quanlambao)

Tập (*) vào nhà Trọng
Tập chơi ngông!
Vô sản!
Của chung
Lấy một phòng
Giường chiếu mùng mền…đều chia cả
Vợ Trọng?
Tập thích chia cái mông!

Tiền bạc của Trọng?
Tập chia hai!
Của cải thuộc Trọng?
Tập cứ xài
Thằng nào hó hé?
Cho phù mỏ
Con nào nhúc nhích?
Chẳng ngày mai.

Con cháu của Trọng?
Tập cứ sai
Cộng sản là chung!
Chẳng riêng ai
Cái chi của Trọng đều chung cả
Tuyệt đối cấm phân biệt gia tài.


Tầu bảo: "Nước Việt là của chung"
Cái chi của Việt, Khựa cứ dùng
Những thứ của Chệt?
Cấm đụng tới
Tầu khinh quan Việt!
Lũ xuẩn khùng.Chuyện nhà?
Chuyện nước?
Thảy giống nhau
Của Trọng?
Tập bảo: "Là của tao"!


Trọng ơi
Hãy trả lời thông suốt
Thằng Tầu chơi vậy…
Trọng nghĩ sao?.Nguyên Thạch

--------------

(*) Tập "Thiên Hoàng"


No comments: