Blogger Widgets

Friday, June 6, 2014

Dạ Nguyệt Hề!

QLB

Nguyên Thạch (Quanlambao)

Dạ Nguyệt ơi 
Ôi tên người đẹp quá
Gợi bóng hình như biển cả như không trung
Trăng đêm nay, trăng quyến rũ vô cùng
Người có kịp về chung vui bến hẹn ?Lữ Khách diễn ngâm

https://www.youtube.com/watch?v=g3aj2VK2inc&feature=player_detailpage

Image
Image

Nguyên Thạch


No comments: