Blogger Widgets

Thursday, May 8, 2014

TRUNG QUỐC ĐƯA TÀU CHIẾN VÀO VÙNG BIỂN CỦA VIỆT NAM

Cập Nhật: TRUNG QUỐC ĐƯA TÀU CHIẾN VÀO VÙNG BIỂN CỦA VIỆT NAM 

Ngày hôm nay Trung Quốc chính thức đưa nhiều tàu chiến vào giàn khoan. Với thái độ cứng rắn hơn là đòi dùng vũ lực nếu các tàu Việt Nam vào gần vùng giàn khoan. 

Các tàu chiến Trung Quốc phối hợp cùng với cả trăm chiếc Tuần Duyên,  Kiểm Ngư ,quân Khựa đã làm NÚT CHẶN trong vòng đai 10 Hải Lý, không cho bất cứ chiếc tàu nào của Việt Nam vào trong vùng 10 Hải Lý. 

Cảnh Sát Biển  CSB-8003 là chiếc tiên phong phá vòng đai đã lọt qua được 10 Hải Lý nhưng bị hai chiếc tàu trang bị Hỏa Tiễn lên nòng, khóa radar chuẩn bị khai hỏa. Chiếc CSB-8003 đã rời vùng 10 Hải Lý và ra phía ngoài chờ lệnh, tiếp tục vượt vòng vây. 

Trung Quốc đưa tàu Tấn Công Nhanh, loại 022 (Type 022 Fast Attack Missile) trang bị Hỏa Tiễn, mang số hiệu 573 ra chặn tàu CSB-8003 từ 11 Hải Lý bên ngoài, khi chiếc CSB-8003 lọt vào vòng trong 10 Hải Lý thì bị chiếc tàu Hộ vệ tên lửa mang số hiệu 534 chặn lại. 

Hiện nay tàu của Việt Nam khó lọt qua khỏi vòng đai 10 Hải Lý, tính từ giàn khoan. Các tàu CSB, Kiểm Ngư của Việt Nam vẫn đang quần thảo tàu Trung Quốc để lọt vào vòng đai giàn khoan, bất chấp có thể bị Trung Quốc bắn chết, hoặc bắn chìm tàu, nhưng tinh thần của các chiến sĩ CSB và Kiểm Ngư KHÔNG lúng túng, bất chấp sinh mạng, sẵn sàng hy sinh, quyết tâm bảo vệ vùng biển của Tổ Quốc. 

Bạn của Thùy Trang kể lại, nguyên văn, lời của một Cảnh Sát Biển, người Đà Nẵng:

" Đụ mẹ, chết thì thôi, thằng nầy đéo sợ, đụ mẹ bọn chó Trung Quốc, mầy bắn tụi tao thử một viên thôi, là con đĩ mẹ giàn khoan của bọn mầy sẽ tan như xác pháo" 

Dĩ nhiên là lời chửi nầy, bọn Trung Quốc nó nghe vì đã nói thẳng vào trong điện đàm. 

Các bạn có thể nghĩ lời văn trên khó nghe, nhưng Thùy Trang KHÔNG thấy gì là tục cả. Ngoài chiến trường, các chiến sĩ KHÔNG sợ chết, sẵn sàng hy sinh. Tại sao mình nghe các anh chửi bọn Khựa mà mình khóc! 

Quá thương các anh ... Tội và thương nhiều lắm các bạn ơi! 

Nguyễn Thùy Trang

(*) Ghi chú, hình ảnh của các tàu tấn công nhanh và hộ vệ tên lửa, Thùy Trang kiếm ra được tàu cùng loại, và để con số vào cho các bạn hình dung được dễ hơn. Hình ảnh lấy được từc những chiếc tàu khác của Trung Quốc trên mạng, cùng một loại tàu chiến nêu trong bài ...
Cập Nhật: TRUNG QUỐC ĐƯA TÀU CHIẾN VÀO VÙNG BIỂN CỦA VIỆT NAM

Ngày hôm nay Trung Quốc chính thức đưa nhiều tàu chiến vào giàn khoan. Với thái độ cứng rắn hơn là đòi dùng vũ lực nếu các tàu Việt Nam vào gần vùng giàn khoan.
Các tàu chiến Trung Quốc phối hợp cùng với cả trăm chiếc Tuần Duyên, Kiểm Ngư ,quân Khựa đã làm NÚT CHẶN trong vòng đai 10 Hải Lý, không cho bất cứ chiếc tàu nào của Việt Nam vào trong vùng 10 Hải Lý.
...


Cảnh Sát Biển CSB-8003 là chiếc tiên phong phá vòng đai đã lọt qua được 10 Hải Lý nhưng bị hai chiếc tàu trang bị Hỏa Tiễn lên nòng, khóa radar chuẩn bị khai hỏa. Chiếc CSB-8003 đã rời vùng 10 Hải Lý và ra phía ngoài chờ lệnh, tiếp tục vượt vòng vây.

Trung Quốc đưa tàu Tấn Công Nhanh, loại 022 (Type 022 Fast Attack Missile) trang bị Hỏa Tiễn, mang số hiệu 573 ra chặn tàu CSB-8003 từ 11 Hải Lý bên ngoài, khi chiếc CSB-8003 lọt vào vòng trong 10 Hải Lý thì bị chiếc tàu Hộ vệ tên lửa mang số hiệu 534 chặn lại.

Hiện nay tàu của Việt Nam khó lọt qua khỏi vòng đai 10 Hải Lý, tính từ giàn khoan. Các tàu CSB, Kiểm Ngư của Việt Nam vẫn đang quần thảo tàu Trung Quốc để lọt vào vòng đai giàn khoan, bất chấp có thể bị Trung Quốc bắn chết, hoặc bắn chìm tàu, nhưng tinh thần của các chiến sĩ CSB và Kiểm Ngư KHÔNG lúng túng, bất chấp sinh mạng, sẵn sàng hy sinh, quyết tâm bảo vệ vùng biển của Tổ Quốc.

Bạn của Thùy Trang kể lại, nguyên văn, lời của một Cảnh Sát Biển, người Đà Nẵng:
" Đụ mẹ, chết thì thôi, thằng nầy đéo sợ, đụ mẹ bọn chó Trung Quốc, mầy bắn tụi tao thử một viên thôi, là con đĩ mẹ giàn khoan của bọn mầy sẽ tan như xác pháo"

Dĩ nhiên là lời chửi nầy, bọn Trung Quốc nó nghe vì đã nói thẳng vào trong điện đàm.
Các bạn có thể nghĩ lời văn trên khó nghe, nhưng Thùy Trang KHÔNG thấy gì là tục cả. Ngoài chiến trường, các chiến sĩ KHÔNG sợ chết, sẵn sàng hy sinh. Tại sao mình nghe các anh chửi bọn Khựa mà mình khóc!

Quá thương các anh ... Tội và thương nhiều lắm các bạn ơi!

Nguyễn Thùy Trang
--------------------------------

(*) Ghi chú, hình ảnh của các tàu tấn công nhanh và hộ vệ tên lửa, Thùy Trang kiếm ra được tàu cùng loại, và để con số vào cho các bạn hình dung được dễ hơn. Hình ảnh lấy được từc những chiếc tàu khác của Trung Quốc trên mạng, cùng một loại tàu chiến nêu trong bài ...

*

TIN GIỜ CHÓT - BỘ TRƯỞNG NGOẠI GIAO TRUNG QUỐC DƯƠNG KHIẾT TRÌ - KÊU GỌI VIỆT NAM RÚT HẾT TÀU NGOÀI BIỂN ĐÔNG - ĐỂ NÓI CHUYỆN HÒA BÌNH!
Đừng rút hết tàu nhé, sẽ lọt vô thùng ĐẬU HỦ THÚI của thằng KHỰA.
 

*

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM ĐANG RƠI TỰ DO

Các bạn trong mấy ngày qua, ai cũng chú tâm về sự kiện giàn khoan mà ít ai để ý là thị trường khoán Việt Nam đang tụt xuống thể thảm, có thể đụng đáy! Vì sao?
Các doanh thương Trung Quốc hiện nay đang rút dù, bán cổ hết phiếu để khiến Việt Nam bị khánh tận về kinh tế, âm mưu thương lượng, xâm chiếm Biển Đông.
...
Đảng và nhà nước đang trong thế gọng kìm rất bí hiểm của nước cờ mà Trung Quốc đang áp đảo.
Làm cách nào để thoát đây! Tiêu rồi Việt Nam ơi, nếu lãnh đạo nghe theo Trung Quốc phục hồi kinh tế để cứu Đảng thì sẽ mất nước ...
Bàn cờ sắp bí rồi, các bạn ơi, xin giải giúp bàn cờ nầy cho TỔ QUỐC chúng ta.


Nguyễn Thùy Trang
 


LÊN ĐƯỜNG THÔI! — với Chương Nguyễn.
 
Bất cứ ở giai điểm nào của lịch sử, người lính rất đáng thương ... Không có cuộc chia tay nào mà không rơi nước mắt.
Tiễn anh lên đường BẢO VỆ TỔ QUỐC!
 

Thích ·  · 
 

 NHỮNG BÀI NỔI BẬT CỦA QLB
 


No comments: