Blogger Widgets

Thursday, May 22, 2014

Tàu ô ơi - Có ngon thì cứ đánh


Nguyên Thạch (Quanlambao)

     
Hỡi Tàu cộng
Có ngon thì cứ đánh
Đánh nuớc tao thì nhân loại sẽ khinh tởm và xa lánh chúng mày
Có ngon thiệt không?
Thì hãy thử vào đây?
Chiến tranh bắn tỉa cho bọn bạy biết mặt.Dân Việt tao khắp ba miền Trung Nam Bắc
Gặp Tàu đâu là sẽ chặt thấy thương
Chúng tao đã thề là giữ lấy Quê Hương
Cho dẫu bọn Thái thú cộng sản có dọn đường nối giáo.

Xưa Diên Hồng có hàng hàng bô lão
Đã quyết tâm gươm giáo tiến lên
Nay triệu thanh niên đã quyết chí...nghĩa nước nợ đền
Luôn ghi khắc...không hề quên lịch sử.

Tụi bây ngon hả?
Thì cứ thử!
Chiến trường Việt Nam, quỉ dữ sẽ sa lầy
Sẽ tứ bề thọ địch
Đông Bắc Nam Tây
Thế giới sẽ xẻ thịt nước chúng bây từng mảnh.

Lời thách thức
Tàu ô ơi
Có ngon thì cứ đánh.


Quân tử?
Mà chuyên lộng ngôn thì loài người sẽ khinh khi và xa lánh.Nguyên Thạch


No comments: