Blogger Widgets

Friday, May 30, 2014

Ảnh trong tuần


 
16 chữ vàng (十六字方针)

Láng giềng khốn nạn
Cướp cạn lâu dài
Hướng tới tương lai
Nhập hai thành một4 tốt  

Thiên triều tốt
Thái thú tốt
Bán nước tốt
Nô lệ tốt


(Nguyên Thạch sửa lời)


--------------------------------

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Nhận xét của người dân về vụ côn an hèn hạ đánh chị Trần Thị Nga gãy tay chân khi người phụ nữ này đang bế 2 con nhỏ.

 
 
 

 
 
 
 

 

 Ảnh của Thuy Trang Nguyen.

Nguồn: Trên mạng

NHỮNG BÀI NỔI BẬT CỦA QLB
 


No comments: