Blogger Widgets

Tuesday, April 22, 2014

Này chị này anh hãy vùng lên


 Nguyên Thạch (Quan Làm Báo)

(Tặng Mạng Lưới Blogger và tuổi trẻ Việt Nam) 

 
Tôi vẫn biết
Tương lai nhiều tuyệt vọng!
Nhưng người ơi
Cuộc sống vẫn cứ trôi.
 
Tôi đã thấy
Nơi đây nhiều mụ mị
Đời mải mê?
Sao không đứng vùng lên?.
 
Này người hỡi
Tương lai đâu bờ bến?
Này chị, này anh, chờ đợi đến bao giờ?.
 
Quê Hương!
Quê Hương!
Ai có còn thương?
 
Tương lai!
Tương lai!
Chung vai, nối bước lên đường.
 
Ta đi, đi nối lại tình thương
Ta đi, đi gìn giữ Quê Hương.
 
Ai đứng mãi, nhìn đau thương tang tóc?
Đành thờ ơ, khi dân tộc đọa đày?.
 
Em yêu hỡi, Trưng Triệu xưa kiêu dũng
Này anh ơi, hãy nối chí Quang Trung...
 
Người Việt Nam
Người Việt Nam
Chung nòi giống Lạc Hồng.
 

Ngưi Việt Nam
Ngưi Việt Nam
Một dòng giống anh hùng.


Nguyên Thạch
 
NHỮNG BÀI NỔI BẬT CỦA QLB
 


2 comments:

Hoàng said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Hoàng said...
This comment has been removed by a blog administrator.