Blogger Widgets

Wednesday, April 16, 2014

BÀ VIỆN TRƯỞNG CHẶN 50% KINH PHÍ CÁC ĐỀ TÀI ĐỂ BÔI TRƠN NHỮNG AI?

QLB - Về vụ tham nhũng ở Viện Văn hóa, ĐH Văn hóa Hà Nội, thuộc Bộ VH TT DL Việt Nam:

- Tất cả các đề tài đều bị giữ lại tiền để bà Viện trưởng Đỗ Thị Minh Thúy (ảnh bên) đem đi "chi phí giao dịch", tức bôi trơn. Có đề tài bị giữ lại tới 48 %.
- 22//23 cán bộ nhất trí giữ lại tiền đề tài cá nhân để lập quỹ nhưng chỉ giữ lại 20 đến 30 % kinh phí được cấp cho thấy trước đó số tiền bị giữ lại để làm "quỹ" và để đưa cho Viện trưởng đem đi "bôi trơn" còn lớn hơn nhiều chứ không phải chỉ 30 %.

Chỉ với các thông tin đó, cho thấy:

- Tố cáo của bà Trần Bình Minh là đúng sự thật;
- Bà Viện trưởng Đỗ Thị Minh Thúy chặn 50 % tiền các đề tài để bôi trơn thì đã bôi trơn cho những ai? Bôi trơn cho ông Nguyễn Văn Cương (Hiệu trưởng ĐH Văn hóa) hay bôi trơn cả cho ông Hoàng Tuấn Anh (Bộ trưởng). Số tiền bôi trơn cho các ông là bao nhiêu, và bà Thúy thực sự đã chiếm đoạt bao nhiêu để tự "bôi trơn" cho mình.
- Một đề tài mà bị giữ lại đến 50 % để cúng cho bà Thúy, vậy mà những con cừu ở Viện này vẫn chấp nhận thì đúng là họ chỉ đáng ăn cỏ mà thôi!

Vì Bà Đỗ Thị Minh Thúy được bôi trơn thường xuyên và lại thường đem tiền mồ hôi, tâm huyết của anh chị em để bôi trơn cho các ông cấp trên, cho nên đáng lẽ theo quy định là bà nghỉ quản lý từ tháng 2 năm 2014, nhưng đến nay sắp hết tháng 4 mà bà vẫn còn tại vị. Có lẽ vì các ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức (Bộ VH TT DL) và Hiệu trưởng ĐH Văn hóa không muốn mất một cái máng quen thuộc đã từng ăn ý trong nhiều năm.

Dưới đây là Kết quả sơ bộ điều tra , xác minh đơn Tố cáo của bà Trần Bình Minh.
 
Blog Tieu

No comments: