Blogger Widgets

Friday, January 3, 2014

Hoàng Sa niềm kiêu hãnh

QLB
-Tháng Giêng, thắp những nén hương để sưởi ấm linh hồn cho những chiến sĩ Hải Quân VNCH vị quốc vong thân.Hồn Quốc Tổ ngự trên biển thẳm
Biển không còn, Tổ Quốc điêu linh
Vì non nước, các anh hiên ngang chấp nhận
Ngụy Văn Thà, cùng 74 chiến sĩ quang vinh

Noi chí dũng, lính Hải Quân căm hận
Người Việt Nam luôn vì nước quên mình
Dẫu hạm yếu, lòng chực chờ nã đạn
Nhưng đã bị lịnh khóa tay bởi lũ khốn Ba Đình!.

Đã là lính, hy sinh là bổn phận
Chiến hay hàng là do bọn hoạt đầu
Đảng cúi mặt thì quân nhân đành chịu!
Họ hôm nay là Thái thú thuộc Tầu!.

Bọn xâm lược luôn thèm thòm dòm ngó
Lập mưu đồ...chiếm bằng được biển Đông
Mười sáu chữ vàng, bốn tốt vào tròng
Hoàng Trường, đất biển...giặc lấy không tiếng súng.

Giới lãnh đạo quốc gia, nên tự hỏi phải làm như thế nào là đúng?
Tại sao Việt Nam lại để bọn bành trướng Bắ Kinh thao túng hoành hành?
Nhục quốc thể này, sẽ ghi khắc mãi mãi trong sử xanh
Hồ Chí Minh, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Chí Vịnh, Phùng Quang Thanh...những khuôn mặt hôi tanh bán nước.
 


Hiểm họa vong nô
Đày dân xuôi ngược
Đất nước lâm nguy bởi Bộ chính trị, trung ương đảng là bọn cá cược bạc tiền
Bán giang sơn, nòi giống để làm tài sản riêng!
Gieo thảm họa khắp ba miền thống khổ.

Đất nước Việt sẽ ngập Tầu khắp đường khắp phố
Ô hợp nghênh ngang, lố nhố hung hăng
Đẩy lao nô lên rừng núi nhọc nhằn
Còn thành thị thì để bọn Tầu làm ăn, chiếm ngự.

Việt Nam Cộng Hòa, đã vì dân nên quyết tâm gìn giữ
Lính cộng hòa đã vì chữ trung kiên
Tổ Quốc ngàn sau, hơn cả bạc tiền
Nay cộng đảng lấy làm của riêng đổi chác!.

Tháng Giêng Hoàng Sa
Biển Đông sóng bạc
Biển ngàn sau, mãi ghi tạc chí hùng
Ngụy Văn Thà cùng 74 chiến sĩ hy sinh vì Tổ Quốc, các anh là niềm kiêu hãnh chung
Thay trống giục, lời Quang Trung réo gọi
Toàn dân Việt hãy giữ gìn bờ cõi.


Nguyên Thạch


2 comments:

Unknown said...

Lại là những bài viết ủng hộ cái chế độ Việt Nam cộng hòa hèn nhát, chắc cũng cùng một ruột với chúng nó cả mà thôi. Thế này nhé, riêng cái bọn Việt Nam cộng hòa hèn nhát này, chẳng đáng nhắc đến đâu, nhắc chỉ làm xấu hổ cho dân tộc Việt nam mà thôi, không dám đấu tranh giành lại Hoàng Sa, để Trung Quốc chiếm lấy, giờ hậu quả thì các thế hệ sau phải gánh chịu, thế mà được sao?

Unknown said...

Gởi Anh Hà

Bạn có viết lộn không vậy?. Comment của bạn ý nói Việt Nam cộng sản không dám đấu tranh giành lại Hoàng Sa, để Trung cộng chiếm lấy thì mới đúng chứ.

Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa đã anh dung chiến đấu dẫu biết mình thua, đó là sự thật của lịch sử.

NT