Blogger Widgets

Sunday, January 5, 2014

Bánh vẽ!Xưa bánh vẽ
Nay thời bánh vẽ
70 năm!
Chả lẽ chờ hoài?
Thất bại, là tại thiên tai!
Thành công, nhờ ở thiên tài đảng ta.

Vài trăm năm, tà tà mà tiến
Cứ mặc cho đất biển teo dần
Có khổ, thì khổ thằng dân
Chớ đảng giàu có, nào cần phải lo.

70 năm, mặt mo lừa mãi
Để hôm nay biển ải thuộc Tầu
Dân khổ, đảng cứ làm giầu
Nay dụ, mai gạt...biết đâu mà lần!.

Vận đất nước?
Ngàn cân treo chỉ!.
Sao mãi nghe bọn đĩ già mồm?
Làm thì cứ chỉa cứ chôm
Nói thì miệng lưỡi thật xôm anh tài.

Đường tiến tới, ngày mai Tây Tạng
Hồ Tập Chương gốc Hán dẫn đầu
Hoa Nam mưu lược thâm sâu
Nay thêm Thái thú nắm đầu nộp dân.

Thế chính trị, nếu cần lừa đảo
Cứ lấy câu giao hảo thân tình
Việt Trung, hai đảng anh minh
Quay về mẫu quốc!
Thanh bình ấm no

Xưa rồi Nguyễn, giở trò dân chủ
Kéo thời gian, tranh thủ qui trình
20 (2020) Hà Nội, Bắc Kinh
Việt Nam, Trung Quốc, thuận tình Trung Hoa.

70 năm giở trò đã đủ
Dân Việt nay, hết lú, không hèn
Vùng lên toàn khối dân đen
Trận này quyết chí một phen diệt thù.

Dẹp ngay thủ đoạn, âm mưu...

Nguyên Thạch 
  NHỮNG BÀI NỔI BẬT CỦA QLB

No comments: