Blogger Widgets

Friday, December 6, 2013

Thơ tái giấm - Nguyên Thạch

QLB - Trò mèo hiến pháp! 
Đảng bầy sự trò hề hiến pháp 
Bu quanh như chó táp phải ruồi 
Dân Việt giờ chẳng mù đui
Dẫu Trọng hay Dũng đều buồi như nhau.

Lời Trọng trổ như bông "Mai gió" 
Cố ươm hơi để ló cuối mùa
Dân nghe thấy, trò đùa mắc địt
Tên dốt như Mít đặc dạy đời!

Trọng ơi, Trọng hỡi.
Ơi trời!
Cộng sản đã tận,
Lắm lời làm chi.

Dân đọc báo bật cười khi dễ
Sắm Ti Vi chỉ để cò cưa
Xem chim, xem bướm, xem mưa
Chẳng ai xem nổi lũ lừa Trọng ơi

Đảng cộng sản làm trời làm đất
Đại biểu dân, nghị gật nghị gù
Trào này!
Lắm những thằng ngu
Chúng thắng bởi chúng lù lù rất đông!

Chúng trí trá dối lòng cả lũ
Thi đua nhau bảo thủ giáo điều
Phải chi chủ nghĩa cao siêu!
Mác-Lê như buổi chợ chiều ẩm ê.

Đảng bầy sự trò hề hiến pháp
Bu quanh như chó táp phải ruồi
Dân Việt giờ chẳng mù đui
Dẫu Trọng hay Dũng đều buồi như nhau.

Đảng cộng tính sớm… cút mau
Đa nguyên, đa đảng dân tao được nhờ
Bẩy mươi năm đủ vết nhơ
Bẩy mươi năm phá bến bờ tanh banh.
Nguyên Thạch
No comments: