Blogger Widgets

Tuesday, December 10, 2013

Phát biểu của Jonathan D. London trong dịp ra mắt MLBVN tại Hà Nội

QLB Jonathan D. London (MLBVN)

Các bạn thân mến, 
Tham gia với các bạn trong dịp ra mắt Mạng Lưới Blogger Việt Nam là một niềm vui lớn đối với tôi. 

Tất nhiên, không phải ngẫu nhiên mà chúng ta tổ chức lễ ra mắt này vào ngày Nhân quyền Quốc tế. 

Tự do biểu đạt, tự do báo chí, tự do lập hội và tự do hội họp nằm trong số những quyền con người cơ bản nhất. 

Tuy nhiên, người Việt Nam vẫn chưa được hưởng những quyền tự do này.

Là những công dân của một quốc gia không chỉ đã ký vào Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền mà còn là một thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, người dân Việt Nam dĩ nhiên phải được đảm bảo những quyền này một cách đầy đủ. 

Vì lý do này, sự hình thành của Mạng Lưới Blogger Việt Nam cho thấy một bước tiến lớn của Việt Nam và của chiến dịch vì nhân quyền ở Việt Nam. 

Tự do biểu đạt, tự do báo chí và tự do lập hội là những giá trị phi nhà nước, phi đảng phái. Và cũng không chống chủ nghĩa xã hội. Đó là các giá trị của con người nhằm thúc đẩy sự bình đẳng và trách nhiệm xã hội và là những giá trị mà tất cả chúng ta nên cổ xúy. 

Việt Nam chắc chắn sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ một nền báo chí tự do. Một bước đi cần thiết trong tiến trình này của Việt Nam là thực thi quyền con người này. Điều này, tất nhiên, chính xác là những gì mà Mạng Lưới Blogger Việt Nam cam kết. 

Tự do biểu đạt và tự do lập hội là những quyền con người bất khả xâm phạm. Tôi hy vọng và kỳ vọng rằng sự hình thành của Mạng Lưới Blogger Việt Nam sẽ đánh dấu bước đi đầu tiên trong hàng loạt bước đi hướng tới một Việt Nam thực sự tự do. 

Chỉ có với tự do thực sự, nền độc lập của một quốc gia mới thực sự có ý nghĩa. 

Jonathan D. London
Đại học Hong Kong

Jonathan D. London trong buổi họp mặt
ra mắt MLBVN và vinh danh ngày QTNQ

Dear Friends, 

It is with great pleasure that I join you on the occasion of the inauguration of the Network of Vietnamese Bloggers. 

It is, of course, no coincidence, that we are celebrating the Network’s inauguration on the occasion of International Human Rights Day. 

Freedom of expression, freedom of the press, and freedom of association and assembly are among the most fundamental of all human rights. 

And yet Vietnamese have yet to enjoy these freedoms.

As citizens of a country that has not only signed the Universal Deceleration of Human Rights but one whose state sits on the United National Human Rights Commission, the people of Viet Nam are of course fully guaranteed these rights.

For this reason, the formation of the Network of Vietnamese Bloggers represents a major step forward for Viet Nam and in the campaign for human rights in Viet Nam.

Freedom of expression, freedom of the press, and freedom of association are not anti-state or anti-party values. Nor are they anti-socialist. They are human values that promote social equity and accountability and values that we all should support.

Viet Nam stands to benefit enormously from a truly free press. An essential step in this direction is for Vietnamese to put this human right to practice. This is, of course, precisely what the Network of Vietnamese Bloggers is committed to. 

Freedom of expression and freedom of association are inalienable human rights.It is my hope and expectation that the formation of the Network of Vietnamese Bloggers will mark the first in a series of steps toward a Viet Nam that is truly free. 

For only with real freedom will the country’s independence really have meaning.

Jonathan D. London
City University of Hong Kong

Nguồn: mangluoiblogger.blogspot.com/
1 comment:

louielamson2000 said...

ĐỀ TÀI VỀ DÂN CHỦ NHÂN QUYỀN !?
VĂN HÓA GIÁO DỤC !?
MÔI TRƯỜNG SINH THÁI !?
KINH TẾ ĐẦU CƠ THEO LỢI ÍCH NHÓM…
ĐANG XÔ BỒ LĂN LỘN TRÊN CON ĐƯỜNG CHẮP VÁ, TRONG ĐẤT NƯỚC CỘNG SẢN VIỆT NAM (XHCN) NGÀY NAY RA SAO !?

http://youtube.com/watch?v=LfVwzvM9drY&list=TLYPkRqpoeh64zdx9sb4EIYpFhVwAmd2UK http://www.ducme.tv – Cà Phê Tối: Ông Lê Hiếu Đằng: Chủ nghĩa Xã hội chỉ là ảo tưởng 05.12.2013
http://youtube.com/watch?v=oxojXpVV2HE&list=TLJONEXiPYOv25jL20HqSv1e5HhjRZRIFh

NHÂN QUYỀN !? CÁI GHẾ VIỆT NAM CỘNG SẢN NGỒI VÀO RA SAO !?

Cho Chính Quyền Cộng Sản Hà Nội, ngồi vào cái ghế Hội Đồng Nhân Quyền Quốc Tế với mục đích !?
Nó có hai (2) mặt đấy… Ví như luyện tập cho một con người, chưa bao giờ biết ngồi trên ghế nay phải tập ngồi…Hay ngồi lên rồi nó lại tụt xuống đạp ghế !?
Dù chính quyền CSVN có nhiều thủ đoạn ngoại giao gian xảo, để mua chuộc được cái ghế đó… Thì nay người dân trong nước và thế giới sẽ nhìn nhận, xem xét kỹ hơn những gì CSVN nói, hứa, làm và thực hành !?

Luật rừng mà CSVN đã áp dụng trong ngày Quốc Tế Nhân Quyền (10-12-2013) ở Sài Gòn-Đà Nẵng vừa qua, là một bằng chứng cho người dân trong nước và thế giới thấy rõ…

Cộng Sản Việt Nam được học ngồi vào cái ghế HĐQTNQ !?
Hãy theo dõi xem xét họ ngồi, ăn nói !!??
Hãy xem xét những hành động đàn áp, khủng bố có gia tăng !?
Công An Trị bạo hành, xét xử theo luật rừng của họ đối với người dân oan Việt Nam, trong thời gian tới !?

From Da Nang Vietnam December 11, 2013