Blogger Widgets

Thursday, December 19, 2013

Hãy học tập đất nước dân chủ... Tổng Thống đúng là 'đầy tớ' của nhân dân thực thụ!

QLB 
- Quan làm báo nhận được email của Tổng Thống Obama vận động ủng hộ 'Obama care'... Chứng tỏ cả Tổng Thống của nước Mỹ chẳng 'nề hà' gì, vì nhân dân của ông, vì đất nước ông, ông sẵn sàng tìm mọi cơ hội truyền tải thông tin đến người dân.... Quan làm báo với lượng độc giả lớn nên ông Tổng Thống Mỹ không quên tranh thủ có tiếng nói!....

Giới chóp bu cộng sản luôn miệng ra rả nhận mình là 'đầy tớ của nhân dân' nhưng đố có ông nào làm được thế này nếu không có 'núi tiền' 'tọng vào họng' mới khiến các ông mở miệng! The White House, Washington

Good evening --
The Affordable Care Act has been in the news a lot recently -- and increasingly for the right reasons.
The law is working: Already, nearly 365,000 people across the country have picked private plans through the Marketplace -- and 800,000 more are on track to get Medicaid through their states. These are people for whom health insurance might not have previously been an option -- people who in the past might have been discriminated against for simple medical conditions like asthma, or who may have been dropped from their coverage just because they got sick.
Now, thousands of Americans are signing up for coverage every day. That matters. It means financial security for families all across the country. It means freedom from the fear that one illness or accident might cost you everything you've worked so hard to build.
If you don't have health insurance, go to HealthCare.gov right now and sign up. You can compare plans based on your own needs and budget, and you can sign up for coverage.
And if you do it before December 23rd, you can be covered on the first day of the New Year.
Now, if you already have health insurance, I'm asking you right now to help make sure that your friends, neighbors, coworkers, and the people you go to college or church with know the facts about how they can get covered, too. Moms and dads, remind your kids this holiday season. And if you've recently signed up, tell your friends.
I'm asking you to spread the word about getting covered -- and we're providing some tools to help you do it.
Whether you talk to a family member, share a photo or a story on Facebook, tweet using the hashtag #GetCovered, or walk a friend or colleague through the website -- your effort will make a difference right now.
That's because the most important source of information about this law isn't going to be me, or anyone here at the White House. It's going to be you, telling the people you know to check out HealthCare.gov for themselves, and make their own decision about getting covered.
Tens of millions of people have already felt the benefits of reform, from free, recommended preventive care like mammograms, to more affordable prescription medications. But there are millions more of our fellow citizens who stand to be helped -- and we've got to make sure they know exactly how.
Thanks for your help.
President Barack Obama

This email was sent to quanlambao.vn@gmail.com

2 comments:

Hồ Đồ Nhất said...

Những lời khuyên bảo dạy dỗ đã vượt quá xa sự hiểu biết của băng đảng cầm quyền tại nước ta. Một ví dụ cụ thể giống như huấn luyện chạy đua nước rút cho một cậu bé mới biết đi.
CSVN chưa ý thức được thế nào là tự do dân chủ của người dân - quyền làm người của một công dân chân chính.
Họ đã nhọc công tổn trí cướp chính quyền về tay bọn họ - chứ không phải cho nhân dân ta. Nay có người khuyên bảo bọn côn đồ này, học cách làm việc của một ông Tổng Thống Mỹ đương nhiệm - với chỉ vài tram năm văn hiến Âu Tây.
Một chuyện không tưởng cho đảng CSVN. Một bài học hết sức thiếu thực tế của người viết. Ha Ha Ha

Anonymous said...

TIN NHỮNG GÌ CỘNG SẢN NÓI, LÀ NGƯỜI KHÔNG CÓ ÓC. LÀM THEO NHỮNG GÌ CỘNG SẢN LÀM, LÀ NGƯỜI KHÔNG CÓ CON TIM ./.