Blogger Widgets

Sunday, December 29, 2013

Chúc mừng Năm Mới 2014 - Giáp Ngọ

QLB 


Mandela mở con đường sáng,
Cứu nguy xã nghĩa ngụy thiên đường.
Thế giới phẳng không cần cách mạng,
Cần khoan dung, đối thoại, tình thương.
Ủy ban Sự thật và Hòa giải,
Kỳ tích Nelson Mandela,
Là bài học dân an quốc thái,
Nối vòng tay giúp nước cứu nhà.
 
Mong Tứ trụ Trọng Sang Hùng Dũng
Học ANC, Mandela.
Quyết giã từ khủng bố, diệt chủng,
Giải tội đồ đảng trị, can qua.
Trần Nhơn

No comments: