Blogger Widgets

Saturday, December 21, 2013

Chiêm nương ơi...Chiêm nương ơi


Xứ Phan *
ước chảy đôi bờ
bến thương bến nhớ
đợi chờ Chiêm nương
dòng trôi ấp ủ trầm hương
hoà trong con nước còn vương áo nàng.

Bên nay có luống hoa vàng 
rộ tươi, chờ bước ngọc nàng rão qua
thì thầm, gió gởi giọng ca
lời trần tình của Bồng Nga thuở nào.

Đàn ta dạo khúc Nam Giao
Chiêm nương qua nhé
ta trao nỗi lòng.

Ngẩn ngơ
ta mãi ngắm trông
dáng nàng Chiêm nữ
cõi lòng ngất ngây...

Trong ta 
thầm nhớ nào hay
tương tư chồng chất
tháng ngày không vơi.

Chiêm nương ơi
Chiêm nương ơi

dáng buồn u uẩn
lệ rơi tháp tàn
trăng soi
Thu rũ, Đông ngàn
rêu phong phũ kín 
bóng vàng tịch liêu.

Ta van nương
chớ khóc nhiều
nỗi hờn vong quốc
niềm yêu Chiêm Thành
một thời, vận nước mong manh
âu là thiên định
Trời xanh đã bài !.

Hỡi nương
nữ tú anh tài
cùng ta thưởng nguyệt
cùng mài gươm thiêng.

Tự tình
uống trọn niềm riêng 
nuôi trang mộng đẹp bình yên cõi đời.

Đơn sơ
rượu đắng ta mời
giao bôi đôi cốc
thề lời trăm năm.

Mong nương xoá nỗi hận căm
gởi theo hương gió
nguyệt cầm chân mây.

Ta xin nương
ấm hơi tay
mắt ta xin áp đôi mày liễu cong 
năm dài
thổn thức đợi trông
nụ hôn Chiêm nữ môi hồng từ lâu.

Ta trao duyên
thẳm rừng sâu
thoảng nghe tiếng cuốc
niềm đau gọi hồn.

Nguyên Thạch

*Phan Rang-Phan Rí-Phan Lý-Phan Thiết...
NHỮNG BÀI NỔI BẬT CỦA QLB


No comments: