Blogger Widgets

Monday, December 30, 2013

Bộ Chính trị bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

Add caption
QLB - Chiều 30-12, tại Hà Nội diễn ra lễ trao quyết định của Bộ Chính trị về việc bổ nhiệm 2 Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chuyên trách và 3 Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương kiêm nhiệm.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Lê Vĩnh Tân (sinh năm 1958 tại Đồng Tháp), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp; Tiến sĩ Kinh tế Nguyễn Ngọc Bảo (sinh năm 1963 tại Thái Bình), Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), nguyên Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, được Bộ Chính trị, Ban Bí thư điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương.
Ba người được Bộ Chính trị, Ban Bí thư bổ nhiệm Phó trưởng Ban kiêm nhiệm gồm: Giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế Nguyễn Công Nghiệp, Thứ trưởng Bộ Tài chính; Thạc sỹ Kinh tế Đặng Huy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; ông Lê Dương Quang, Thứ trưởng Bộ Công thương.

Được sự ủy nhiệm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trao quyết định bổ nhiệm và phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Lưu Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương nêu rõ, hai nhân sự được Bộ Chính trị, Ban Bí thư lựa chọn, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương là những cán bộ có năng lực, được đào tạo cơ bản phù hợp với chuyên ngành cần lựa chọn, am hiểu lĩnh vực kinh tế, có kinh nghiệm thực tiễn từ địa phương, ngành, qua nhiều môi trường công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước giao phó, được quần chúng nơi công tác và nơi cư trú tín nhiệm cao. Ba nhân sự Phó Trưởng Ban kiệm nhiệm là thứ trưởng có năng lực và bề dày kinh nghiệm của ba lĩnh vực kinh tế hết sức quan trọng của đất nước.

GS.TS Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương cho biết: Ban Kinh tế Trung ương có 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Ngày 1/2/2012, Ban Kinh tế Trung ương bắt đầu nhận chuyển giao tổ chức, bộ máy, cán bộ từ Văn phòng Trung ương Đảng, tổng cộng hơn 30 người.

Sau gần 11 tháng đi vào hoạt động, tổ chức, bộ máy của Ban tiếp tục được xây dựng, củng cố và tăng cường. Chức năng, nhiệm vụ của các vụ, đơn vị trong Ban đã được kiện toàn cùng với việc bổ nhiệm, phân công, bố trí hợp lý cán bộ, công chức trong Ban. Việc công bố quyết định bổ nhiệm các Phó Trưởng ban một lần nữa khẳng định sự quan tâm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Kinh tế Trung ương.

Đến thời điểm hiện nay, bộ máy lãnh đạo của Ban Kinh tế Trung ương đã được bố trí cơ bản, nhiều Lãnh đạo Ban vừa được đào tạo chuyên sâu, có học hàm, học vị cao, là Giáo sư, Tiến sĩ về kinh tế, vừa có nhiều kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn, am hiểu cơ sở các vùng miền của đất nước, nắm chắc những ngành kinh tế quan trọng, then chốt để tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương, các chính sách lớn thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, lĩnh vực có vị trí quan trọng trung tâm của toàn Đảng, toàn dân ta trong sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế.

Như vậy, chỉ trong một thời gian ngắn sau khi được tái lập, với tinh thần trách nhiệm cao, với cách làm sáng tạo, dân chủ, công khai, bộ máy, cán bộ của Ban Kinh tế Trung ương đã được xây dựng, kiện toàn từ lãnh đạo đến cán bộ, công chức, các vụ, đơn vị chức năng, tạo được không khí phấn khởi, hăng say công tác.

Nguyễn Thanh Liêm

Theo Trí Thức Trẻ

No comments: