Blogger Widgets

Tuesday, November 5, 2013

Bao Giờ Trở Lại?

QLB 


Lâu lắm, chưa về thăm Bình Thuận 
Từ ngày súng trận gãy ngang lưng 
Tôi xa biền biệt tình chiến hữu 
Nếu gặp lại nhau…lệ tủi mừng.

Bao giờ trở lại đồng Ma Ó 
Ngắm cô thôn nữ cắt lúa vàng 
Có lẽ…bây giờ em già lắm! 
Đâu nét ngày xưa…dịu trăng ngàn. 

Ba sáu năm xa…đời viễn xứ 
Lá úa đong đưa, vọng về nguồn 
Bao giờ quê cũ tan bóng giặc 
Tôi về dạo lại cảnh chiều buông. 

Người chiến sĩ xưa, ôm nỗi hận 
Góp chí đấu tranh dẫu sức tàn 
Mong thanh bình thắm trời cố quốc 
Là lúc thảnh thơi dặm bước ngàn.

Bao giờ trở lại - 3 

Thương quá người thương tóc mượt dài 
Ngày đi, tóc ấy mới chấm vai 
Bảy năm xa vắng, xa biền biệt 
Tóc thề mọc phủ dáng trang đài. 

Con nước nhớ nhung... nước sông Mường 
Dòng trôi trầm ủ bóng người thương 
Bao giờ trở lại đồng Mương Mán 
Bên em tóc ủ lúa thơm hương. 

Tôi ở trời xa, bước đường xa 
Thâm thẳm chiều hoang bóng xế tà 
Thương người năm cũ Hương mắt biếc 
Dõi ánh đợi trông tin ở xa. 

Dài lắm, ở đây lúc chiều buồn 
Ngã bóng thời gian tím màn buông 
Mơ ngày trở lại, ôm Phan Thiết 
Khua nước Mường Giang, nước về nguồn.

No comments: