Blogger Widgets

Sunday, October 20, 2013

Tú Khuê thương tiếc anh Văn

QLB 


Kính viếng hương hồn ĐT Võ Nguyên Giáp:

“Văn đạo diệu linh, Điện Biên 54, kinh hồn Đại Pháp!
  Võ công thần tốc, Sài Gòn 75, khiếp vía Hoa Kỳ!”

TÚ-KHUÊ

Tú-Khuê thương tiếc anh Văn và cười vào mặt lũ Bưởi độc quyền nhố nhăng, cảm tác:

Bưởi làm nhục Anh, ngờ đâu Bưởi nhục,
Dân ghét, Dân yêu thật rõ ràng!
Tất cả tiễn Anh, thương người ruột thịt.
Lịch sử công bằng, miễn mọi nhố nhăng!

Lũ Bưởi gà mờ có kịp thời sáng mắt?
Tham nhũng "tư điều", sở hữu ngu lâu!
Rượu thơm tưới mồ hay phân tươi úp mộ?
Được độc quyền họp bàn!
Được độc quyền chọn lựa!

                       TÚ-KHUÊ

1 comment:

Anonymous said...

Anh Văn là " Anh Văn Thư ", không hơn không kém !