Blogger Widgets

Saturday, October 5, 2013

Sự giống nhau kỳ lạ tranh cổ động của Đức Quốc xã và Nước Nga 'Đỏ'!

QLB - Theo Blog HNC so sánh sự giống nhau kỳ lạ của các tranh cổ động của Đức Quốc xã và Liên Xô. Vậy có ai tổng kết xem tranh cổ động của Việt Nam và Đức Quốc xã hay Trung Quốc? 
Tranh tuyên truyền cổ động của Liên Xô và Đức quốc xã


Muốn thấy sự tuyên truyền của Liên Xô ( đàn anh CNXH) và Đức quốc xã ( Đàn anh của đế quốc phát xít) không gì bằng đặt các tranh cô động của hai nước sát bên nhau.
Ta sẽ thấy giống nhau không chê vào đâu được....

-----
Nguồn ảnh: Kitbu

2 comments:

Unknown said...

Vì bản chất hai chế độ là một

Anonymous said...

đang chờ những so sánh của cs VN