Blogger Widgets

Tuesday, October 22, 2013

Lời Mẹ gọi

QLB Ôi Tổ Quốc
Tương lai mù mịt!
Tiếng trầm buồn... kẽo kịt võng đưa
Tám mươi năm
Yên bình chưa?
Một đời lận đận
Đong đưa... mẹ buồn!

Nước lạc nguồn, nước tuôn xuôi Bắc
Dâng biển Đông cho giặc tham tàn
Hoàng Trường nay phủ khăn tang
Đau lòng mẹ Việt
Vang vang giọng hờn

Đẫm nước mắt hận cơn quốc biến
Triệu sanh linh bao chiến sĩ xưa
Hy sinh bởi những mị lừa
Nên còn ẩn hiện
Hồn chưa thác ngàn.

Đường dân tộc... lầm than thống khổ
Dòng oan khiên... dông tố bão bùng
Tương lai Tổ Quốc? 
Vận chung?
Đành sao cúi mặt?
Ngại ngùng máu xương?

Lời mẹ gọi
Thẳng đường quyết tiến
Phận con dân, nguyện hiến non sông
Gái trai già trẻ một lòng
Phá tan xiềng xích... núi sông đang chờ.

Thôi vô cảm, thờ ơ cúi mặt
Khắp Quê Hương đầy giặc đã tràn
Ngàn năm nô lệ lầm than
Hỏi ngàn năm tiếp giang san mất còn?.

Lời mẹ gọi đàn con cứu quốc
Hãy đứng lên giữ đất Tiên Rồng
Noi gương chí khí cha ông
Chung tay dựng hội Diên Hồng cờ bay.

Nguyên Thạch

No comments: