Blogger Widgets

Wednesday, October 23, 2013

Còn được chửi thì cứ chửi

QLB - 
(Tặng chung cho các còm sĩ của Vua Làm Báo)

Chửi đi dân
Nếu cần, chửi mãi
Đảng cộng nô già gái đĩ mồm
Vào đây, chúng bợ chúng chôm
Nhét cho đầy túi
Chúng ôm chúng về.

 Một bọn tham
Giả hề đạo đức!.
Hốt sạch trơn
C..cũng không chừa
Chúng luôn nhọn mỏ cù cưa
Vã phù cái mỏ từa lưa ba sàm.

Đám khốn kiếp
Khi làm thì ít
Báo cáo thì luôn sít thật ngầu!
Kết quả như bãi c…trâu
Đẩy đưa tham lại
Để lâu hóa bùn.

Biết tận số
Ùn ùn bỏ chạy
Chuyển khối vàng cướp lấy từ dân
Đem ra ngoại quốc khi cần
Một đời sung túc
Mặc dân đói nghèo!.

Hãy bắt thứ thiến heo thiến lợn
Bọn tham quan
Nhỏ lớn không chừa
Thụi cho dập mỏ lọc lừa
Mị dân mà cứ đong đưa anh hùng.

Cả một lũ vừa khùng vừa dại
Gom về làng Vũ Đại Chí Phèo
Nuôi chúng bằng thứ cám heo
Dạy cho chúng phải học theo thánh hiền.

Còn những đứa vừa điên vừa bạo
Bêu chợ đời cởi áo dâm xem
Thiến gọn hai cái “quả nem”
Cho về với mụ tèm hem khỉ già.

Chửi
Chửi nữa
Đảng ma chết tiệt
Nhằm giờ linh trù diệt cả bầy
Khốn kiếp một lũ chúng bây
Tan tành sụp đổ một ngày không xa.

Trăm năm trong cõi người ta
Cộng sản cút hết thì được ra được vào…

Nguyên Thạch

1 comment:

Nguyên Thạch said...

Cáo lỗi

Xin đọc là:
Bêu chợ đời, cởi áo dân xem

NT