Blogger Widgets

Wednesday, August 28, 2013

ÔI TRỜI ! CHÂN TƯỚNG ÔNG VIỆT KIỀU MỸ VIẾT BÀI TRÊN BÁO NHÂN DÂN

QLB - Ông Việt kiều Amari TX là TS. Hoàng Văn Lễ - Nguyên Tổng biên tập Tạp chí Sổ tay Xây dựng Đảng?!?!

Báo Nhân Dân, trong bài thuộc chuyên mục Bình luận và Phê phán ngày 22-8-2013 cho biết tác giả của bài này là Amari TX, một người Mỹ gốc Việt. Được biết tác giả này có nhiều bài đã được đăng trên báo giấy cũng như báo điện tử ở Việt Nam, và là chủ của trang blog amaritx.wordpress.com, mà từ trang blog này, báo Nhân Dân đã đăng lại để có bài nói trên. Trên trang blog này, không khó để nhận ra giọng văn chính luận của một người chuyên làm công tác chính trị tư tưởng, từ ý tưởng, hành văn, câu cú cho đến cách sử dụng các thuật ngữ thuộc chuyên môn nghiệp vụ tuyên huấn. Điều đó làm cho mình băn khoăn : Ông Amari TX này là ai mà viết hay thế, hùng hồn thế ? Sao ông ta là công dân Mỹ mà lại có cách hành văn của một nhà lý luận ở Việt Nam, một người marxist kiên trung đến thế ?Hôm nay mình tình cờ đọc bài trên báo Sài Gòn Giải Phóng của TS. Hoàng Văn Lễ, thì thấy có những ý, những câu giống hệt như của tác giả Amari TX.

Chẳng hạn, TS. Hoàng Văn Lễ viết :

Nếu nghiên cứu kỹ hơn, chắc “Đằng ấy” biết rằng: Một chế độ đa đảng chưa hẳn đã là chế độ đa nguyên về chính trị. Trung Quốc hiện nay có 9 đảng chính trị thì 8 đảng thừa nhận Đảng Cộng sản Trung Quốc là người duy nhất lãnh đạo nước Trung Hoa, lấy chung mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đó là chế độ đa đảng mà nhất nguyên về chính trị. Ở Mỹ, tuy có 2 đảng nhưng có đúng là chế độ đa nguyên về chính trị không? Bởi 2 đảng này chỉ đối lập nhau trên một số phương diện không cơ bản còn xét về bản chất giai cấp - xã hội, 2 đảng này là đồng nhất, có mục tiêu căn bản giống nhau: củng cố và phát triển thể chế chính trị đầy bất công ở Mỹ. Ở Anh và Nhật Bản, hiến pháp lại thừa nhận vai trò của nhà vua, họ là những nhà nước quân chủ lập hiến. Không ai có thể đòi hỏi các quốc gia ấy xóa bỏ thể chế riêng có của họ. Ở nước Nga thời hậu Xô-viết, người ta cũng thành lập chế độ cộng hòa tổng thống theo cách thức của người Nga chứ không theo cách thức của người Anh để tái thiết lập chế độ Sa hoàng…

Thưa anh Lê Hiếu Đằng, hẳn anh cũng biết rằng, một chế độ nhất nguyên hay đa nguyên về chính trị là do một loạt nhân tố quy định, trong đó tương quan lực lượng xác lập vị trí vai trò lãnh đạo, cầm quyền của đảng, những thành tựu mà nhân dân đạt được trong thực tiễn phát triển xã hội dưới sự lãnh đạo của đảng đó. Việt Nam trong thời kỳ lịch sử cận – hiện đại, xác lập vai trò duy nhất cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Còn Amari TX thì viết :

Xin nói để ông và các ‘chiến hữu’ của ông biết : một chế độ đa đảng chưa hẳn đã là một chế độ đa nguyên về chính trị. Chẳng hạn ở Mỹ hiện nay, tuy đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa thay nhau cầm quyền, nhưng nếu xem đó là chế độ đa nguyên về chính trị thì chưa hẳn đúng. Bởi lẽ, hai đảng chỉ đối lập nhau trên một số phương diện không cơ bản ; xét về mặt bản chất giai cấp – xã hội, hai đảng là đồng nhất, có mục tiêu căn bản giống nhau là củng cố và phát triển thể chế tư bản chủ nghĩa ở Mỹ... Ở các nước khác cũng tương tự như vậy, cho dù nước Mỹ khác nước Anh, nước Anh lại không giống nước Pháp, nước Ý. Ở Anh và Nhật Bản, hiến pháp lại thừa nhận vai trò của nhà vua, họ là những nhà nước quân chủ lập hiến. Không ai ngớ ngẩn, rỗi hơi, vô lối đòi hỏi các quốc gia ấy xóa bỏ chế độ quân chủ lập hiến để hiến định chế độ cộng hòa, cộng hòa tổng thống hay cộng hòa dân chủ nhân dân...

Một chế độ nhất nguyên hay đa nguyên, về chính trị do một loạt nhân tố quy định, trong đó, đáng quan tâm nhất là : tương quan lực lượng giữa các giai cấp, bối cảnh xác lập vị trí lãnh đạo, vai trò cầm quyền của đảng, những thành tựu mà nhân dân đạt được trong thực tiễn phát triển xã hội dưới sự lãnh đạo của đảng đó. Vận dụng vào điều kiện cụ thể của Việt Nam trong thời kỳ lịch sử cận – hiện đại, có thể thấy ở nước ta, bối cảnh xác lập vị trí duy nhất lãnh đạo xã hội, xác lập vai trò duy nhất cầm quyền của ĐCS Việt Nam như sau : Đây là nhân tố hoàn toàn khách quan, độc lập với ý chí của mọi chủ thể hoạt động chính trị. Vai trò lãnh đạo của ĐCS Việt Nam là một tất yếu khách quan của tiến trình lịch sử dân tộc, không phải do ai áp đặt lên xã hội.

Và đây là bảng đối chiếu:

TS Hoàng Văn LễAmari TX
Nếu nghiên cứu kỹ hơn, chắc “Đằng ấy” biết rằng:Một chế độ đa đảng chưa hẳn đã là chế độ đa nguyên về chính trị. Trung Quốc hiện nay có 9 đảng chính trị thì 8 đảng thừa nhận Đảng Cộng sản Trung Quốc là người duy nhất lãnh đạo nước Trung Hoa, lấy chung mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đó là chế độ đa đảng mà nhất nguyên về chính trị. Ở Mỹ, tuy có 2 đảng nhưng có đúng là chế độ đa nguyên về chính trị không? Bởi 2 đảng này chỉ đối lập nhau trên một số phương diện không cơ bản còn xét về bản chất giai cấp - xã hội, 2 đảng này là đồng nhất, có mục tiêu căn bản giống nhau: củng cố và phát triển thể chế chính trị đầy bất công ở Mỹ.Ở Anh và Nhật Bản, hiến pháp lại thừa nhận vai trò của nhà vua, họ là những nhà nước quân chủ lập hiến. Không ai có thể đòi hỏi các quốc gia ấy xóa bỏ thể chế riêng có của họ.
Thưa anh Lê Hiếu Đằng, hẳn anh cũng biết rằng, một chế độ nhất nguyên hay đa nguyên về chính trị là do một loạt nhân tố quy định, trong đó tương quan lực lượng xác lập vị trí vai trò lãnh đạo, cầm quyền của đảng, những thành tựu mà nhân dân đạt được trong thực tiễn phát triển xã hội dưới sự lãnh đạo của đảng đó.

Việt Nam trong thời kỳ lịch sử cận – hiện đại, xác lập vai trò duy nhất cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Xin nói để ông và các ‘chiến hữu’ của ông biết : một chế độ đa đảng chưa hẳn đã là một chế độ đa nguyên về chính trị.
Chẳng hạn ở Mỹ hiện nay, tuy đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa thay nhau cầm quyền, nhưng nếu xem đó là chế độ đa nguyên về chính trị thì chưa hẳn đúng. Bởi lẽ, hai đảng chỉ đối lập nhau trên một số phương diện không cơ bản ; xét về mặt bản chất giai cấp – xã hội, hai đảng là đồng nhất, có mục tiêu căn bản giống nhau là củng cố và phát triển thể chế tư bản chủ nghĩa ở Mỹ... Ở các nước khác cũng tương tự như vậy, cho dù nước Mỹ khác nước Anh, nước Anh lại không giống nước Pháp, nước Ý. Ở Anh và Nhật Bản, hiến pháp lại thừa nhận vai trò của nhà vua, họ là những nhà nước quân chủ lập hiến. Không ai ngớ ngẩn, rỗi hơi, vô lối đòi hỏi các quốc gia ấy xóa bỏ chế độ quân chủ lập hiến để hiến định chế độ cộng hòa, cộng hòa tổng thống hay cộng hòa dân chủ nhân dân...
Một chế độ nhất nguyên hay đa nguyên, về chính trị do một loạt nhân tố quy định, trong đó, đáng quan tâm nhất là : tương quan lực lượng giữa các giai cấp, bối cảnh xác lập vị trí lãnh đạo, vai trò cầm quyền của đảng, những thành tựu mà nhân dân đạt được trong thực tiễn phát triển xã hội dưới sự lãnh đạo của đảng đó.
Vận dụng vào điều kiện cụ thể của Việt Nam trong thời kỳ lịch sử cận – hiện đạicó thể thấy ở nước ta, bối cảnh xác lập vị trí duy nhất lãnh đạo xã hội, xác lập vai trò duy nhất cầm quyền của ĐCS Việt Nam như sau : ...

Được biết, bài của TS. Hoàng Văn Lễ (cựu Tổng biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng) được báo SGGP đăng lúc 7h20 ngày 26-8-2013, nghĩa là sau bài của Amari TX trên báo Nhân Dân 4 ngày, và cũng sau bài của Amari TX trên blog amaritx.wordpress.com 4 ngày.

Nếu TS. Hoàng Văn Lễ và Amari TX là hai người khác nhau, thì có thể kết luận mà không phải chần chừ gì nữa : TS. Hoàng Văn Lễ đã trắng trợn đạo văn của Amari TX !

Tuy nhiên, điều này rất khó xảy ra giữa các tác già của hai tờ báo lớn là Nhân Dân và Sài Gòn Giải Phóng, đều là những cơ quan ngôn luận rất lớn của Đảng. Bởi nếu như thế thì chẳng còn ra cái thể thống gì nữa.

Vì vậy, có lẽ chỉ còn một khả năng duy nhất : Amari TX chính là TS Hoàng Văn Lễ, cựu Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng !

Và nếu điều này xảy ra, thì chỉ có thể gọi đây là một SỰ LỪA DỐI KINH HOÀNG!

Theo blog TSYG

8 comments:

Anonymous said...

Cám ỏn Dân làm báo đã chủ́ng minh và xo sánh hai bài viết , nhủng cái tên "Amari TX" này làm tôi sủc nhỏ́ nó cũng là cái tên của một Hotel o Bangkok đã có tủ̀ lâu . ngủỏ̀i viết bài này không biết lấy tên nủỏ́c ngoài nào cho đủọ̉c nên lấy tên Amari! tôi đã tủ̀ng làm việc nủỏ́c ỏ̉ ngoài trên 10 năm nhủng chủa tủ̀ng nghe ai có tên Amari !

Anonymous said...

dung roi toi that soc truoc cai ten hoang van le nay an noi vo y thuc han la con quy can phai trung tri han bao cho us immigrand and irs ve toi tron thue va lam gian diep cho csvn

Anonymous said...

Ông phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đang đi “thăm và làm việc” tại Mỹ, ông cũng nên tranh thủ đi thăm ông Việt kiều Amari TX nhé.
Không biết địa chỉ thì ông nhờ Sở Di trú và cảnh sát Mỹ tìm giùm. Không tìm được thì về Việt Nam tra danh sách các DLV (dư luận viên) đang lưu trữ ở bộ TTTT và Ban tuyên giáo TƯ sẽ thấy ngay thôi.
Tội nghiệp ông Nguyễn Bá Thanh, biết làm ăn kinh tế mà không được đi “thăm và làm việc” tại nước Mỹ để học tập kinh nghiệm, mà phải chúi đầu vào cái tổ sâu để bắt sâu. Mà bắt làm sao được. Ông ăn ba làm bẩy. Các loại sâu thì ăn bẩy làm ba. Sâu 7 – 3 đông hơn sâu 3 – 7 nhiều nên bắt sao được. Sâu chúa thì lại càng không.
Nguyễn Xuân Phúc thì ai cũng biết cái tâm, cái tầm rồi. Miễn bàn. Hói không có nghĩa là giỏi.
Quý vị cứ theo dõi mà xem. Sau chuyến di này ông Phúc học được gì? Chỉ sợ rằng đang ở đất nước mà “đảng đã cho ta sáng mắt sáng lòng”, có chế độ “ưu việt”, “dân chủ gấp vạn lần” mà qua cái nước “giãy chết” thì ông không thể hội nhập được, nó xấu xa thế thì học gì. Ta về học tập “tư tưởng đạo đức” của ta thôi. Chỉ cần học đạo đức tư tưởng thì đến năm 2020 sẽ là nước công nghiệp. Í chết câu này nói cách đây 10 năm, bây giờ sửa lại là “đến năm 2020 cơ bản trở thành nước công nghiệp.
Hi hi. Ông nội tuyên truyền của nước Mỹ cũng không bằng tuyên giáo nước ta. Đố thằng tư bản nào hiểu được “cơ bản trở thành nước công nghiệp” là thế nào. Chạy tàu bằng máy hơi nước cũng “cơ bản”; làm được cái máy bay không người lái từ kim loại nhập khẩu, máy móc có sẵn của thằng Nhật giãy chết cũng là “công nghiệp cơ bản”.
Thằng “giãy chết” đầu tiên trên thế giới là thằng Anh quốc mà hiểu được khái niệm “cơ bản trở thành nước công nghiệp” tớ chết liền.

Anonymous said...

Co gi la
Viet Kieu co trinh do co may thang bo thoi gio ra viet blog

Viet Kieu da so la ai
May thang gia nua bao thu, may thang chong cong cuc doan, 60-70 tuoi the he si quan truoc 75, may thang that nghiep du thoi gian, may thang sang di lam cu li,may thang nha van that thoi, that the, toi ve noi chuyen chinh tri
Thang nao cung tu xung luat su tien si, thac si,...loi xi

Trong xa hoi phuong Tay, ke co trinh do thieu gi chuyen khac de lam xung dang thoi gio hon.

Chac

louielamson2000 said...


Việt Kiều này treo trong cổ thẻ đỏ “Đảng Búa Liềm”?

louielamson2000 said...


“Thỉnh nguyện thư kêu gọi Mỹ không đàm phán TPP với Việt Nam” (VOA)

http://www.voatiengviet.com/content/thinh-nguyen-thu-keu-goi-my-khong-dam-phan-tpp-voi-viet-nam/1738651.html

Niếu Chính Phủ Mỹ (Obama Administration) ủng hộ Chính quyền Cộng Sản Hà Nội vào TTP “Hiệp định Đối tác Tự do Thương mại Xuyên Thái Bình Dương với Việt Nam” là một sai lầm…
Các Doanh Nghiệp Hoa Kỳ sẽ bị thiệt hại, công ăn việc làm của công dân Mỹ cũng sẽ bị giảm...

Chính quyền Cộng Sản Hà Nội sẽ lật lọng về vấn đề nhân quyền, cưỡng bách công nhân lao động trả lương rẻ mạt, sản phẩm kém chất lượng trong môi trường ô nhiễm ở Việt Nam…

Việt Nam sẽ là cái sân sau của hàng hóa sản phẩm Trung Cộng?

Quốc Hội Hoa Kỳ cần xem xét và đặt ra điều kiện…

Anonymous said...

Very good evidences

Anonymous said...

Trần dân Tiên với Hồ Chí Minh (cúng cơm Nguyễn Sinh Cung) là hai hay là một? Cái trò cổ điển "đòn sóc sọc hai đầu" của các "bác" cộng sản xưa nay có gì là lạ. Miệng uồng whisky tay xài Dollar (lại còn gửi con, gửi tiền, gửi cả tương lai cho Mỹ) những vẫn cứ bô bô chửi Mỹ. Tối ngày ôm gái tại quán "Karaoke" và tại những "dịch vụ" nhưng vẫn bô bô cái miệng "đạo đức cách mạng"... đó là bản chất của cái "tập đoàn con hoang". Ai mà còn tin chúng thì ... ngu ráng chịu.