Blogger Widgets

Friday, August 2, 2013

Những nhân vật ‘bá đạo’ nhất thế giới

QLB  - Dù trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào, các anh vẫn rất lạc quan.

ảnh minh họaHút thuốc mọi lúc, mọi nơi.

Anh rất phong cách.

Đâu có lạnh lắm đâu.

Vị sư và chú hổ.

Làm giấc cho sướng đã.

Thoải mái như nhà mình.


Anh không thích.

Bé nhưng rất lì.

Tinh thần lạc quan số một.

Các chú này đang làm gì thế nhỉ?

Ông giỏi thì vào mà đá!
Xã luận

1 comment:

Anonymous said...

trong bat ky hoanh canh nao
Danh gia dung van de la quan trong
Dan gia dung van de, ban se hieu, khai niem thang cong, that bai deu la chu quan ma ra, tuy cach nhin,
khong co khai niem dau kho, han phuc, thanh cong that bai,. 1 =1 , 2=2,

Mon lam chuyen lon, phieu luu, mao hiem, len voi xuong cho la dieu can thiet, ...chi can secure, dam bao duoc nhung dieu toi thieu, quan trong la can thiet (vi du nhu co tien trong bank it nhat 100K)

Thi luc do ban se nhin doi mot cach chinh xac, tim ra loi thoat cho minh.

Dung bat chuoc nhung ke tu suong, tai sao,
Vi nhung ke lac quan teu, khong biet cach danh gia dung van de va do do ho khong thanh cong. Lay dao Phat lam vi du, ke theo dao phat gioi chiu dung dau kho, nhung khong boa gio thoat canh ngheo doi, kho dau, ...ho khong cho minh kho, ngheo la nhuc ma tiep tuc lan quan, tu suong,...mot tu tuong co hai cho the he mai sau

Danh gia dung van de,

Chac