Blogger Widgets

Friday, August 16, 2013

Khắc khoải

QLB - 
(Tâm tư từ những trái tim Phương Uyên-Nguyên Kha gởi hai bạn trước ngày tòa án vc lại dở trò tuồng chèo!.)

Tôi viết lời thơ từ trái tim mưng mủ
Cho dân tộc này dài giấc ngủ triền miên
Dân nước tôi, đau đớn khắp ba miền
Việt Nam hỡi, bao giờ mới bình yên cuộc sống?.

 Bảy mươi năm!
Dòng thời gian ác mộng.
Bảy mươi năm!
Sáo rỗng lọc lừa.
Bảy mươi năm!
Phận nước đong đưa…
Bao lâu nữa, cho vừa tham vọng?.

Dân tôi muốn sống
Việt Nam phải sống
Bốn ngàn năm giòng giống Tiên Rồng
Bốn ngàn năm, há để bọn tôi rợ hóa thành không?!.
Không, triệu lần không thể để đảng siết dân vào tròng nô lệ.

Người dân Việt khắp năm châu bốn bể
Nhất quyết không để đảng lộng hành
Bởi Quê Hương này không phải của các anh
Tự tung tư tác lộng hành dâng bán.

Lịch sử Việt, không là Mông Hán
Thì các anh chớ mù quáng đê hèn
Tổ Quốc ngày mai sẽ vượt thoát mặt trời đen
Là ngày tận của bọn hèn đền tội.

Nguyên Thạch

No comments: