Blogger Widgets

Monday, June 24, 2013

Kính thông minh

QLB  

Kính thông minh đặc biệt trong lớp học 

Các nhà khoa học tại Đại học Carlos III ở Madrid, Tây Ban Nha đã phát triển một hệ thống sử dụng kính thông minh đặc biệt...Loại kính đặc biệt này cho phép giáo sư nhận các phản hồi của sinh viên về nội dung bài giảng trên lớp. Hệ thống này sẽ cải thiện sự giao tiếp giữa sinh viên và giáo sư trong hội trường lớn. 

Theo đó, các giáo sư sẽ đeo một cặp kính đặc biệt, cho phép họ nhìn thấy những biểu tượng lơ lửng trên mỗi sinh viên. Đây là những biểu tượng biểu thị mức độ hiểu và tiếp thu bài vở của sinh viên. "Những biểu tượng này được sinh viên kích hoạt qua điện thoại di động và được sử dụng để nói với giáo sư rằng họ không hiểu lời giải thích, yêu cầu giáo sư đi chậm lại hoặc nói họ biết câu trả lời của câu hỏi giáo sư vừa đưa ra", nhà nghiên cứu Telmo Zarraonandia cho biết. 

Ngoài ra, ở phần trên cặp kính hiển thị một biểu đồ tổng hợp các câu trả lời của các sinh viên, đặc biệt hữu ích khi các sinh viên phải làm việc theo nhóm lớn. 

Xã Luận

No comments: