Blogger Widgets

Wednesday, May 22, 2013

Việt Nam Quốc Biến-Diên Hồng Thẳng Tiến

QLB 
Vualambao  -Tặng Phương Uyên Nguyên Kha cùng vô số những nhà đấu tranh cho Dân Chủ

Những đôi cánh chim non rời tổ nhỏ
Tung hướng bay trong gió ngàn xanh
Cất tiếng vang reo, vỗ nhịp quân hành
Cùng trí tuệ…hùng anh dũng cảm.

 Vượt lên chính mình, tuy chim non nhưng đã dám
Điểm mặt chỉ tên cả đám vong nô
Hèn mạt, manh tâm đánh tráo cơ đồ
Cùng một lũ rợ hồ phương Bắc.

Chứng tích bằng máu, thề không hàng giặc
Cương quyết xóa tan lũ tặc gian tà
Hơn bảy mươi năm ròng rã đã qua
Gom về một mối cho sơn hà nguy biến!.

Biên cương
Đất liền
Tây nguyên
Đảo biển
Hoàng Trường Sa dần hiến cho Tàu
Chiến lược mưu thâm chước quỉ Hồ Mao
Ngoảnh mặt quay lưng, mặc niềm đau dân tộc.

Chúng là những Thái Thú đê hèn mất gốc
Gây bao tang thương hiểm hóc khốn cùng.

Việt Nam ơi
Há chịu nhục chung?
Đâu một thuở hào hùng Trưng Triệu?.

Tuổi trẻ Việt Nam
Giờ lớn khôn và hiểu
Giá trị thanh niên, lấy trung hiếu dấn thân
Ngày hôm nay là ngày mà Tổ Quốc đang cần
Trước hiểm họa khối dân nô lệ.

Phương Uyên Nguyên Kha cùng toàn dân bốn bể
Nội ngoại siết tay nhau toàn thể đấu tranh
Tuổi trẻ niềm tin vững bước quân hành
Giữ gìn bờ cõi ngàn xanh vững mãi.

Bĩ vận quốc gia thì dẫu trai hay gái
Đành lòng sao trước ngang trái chất chồng
Vùng dậy xóa tan thứ chủ nghĩa viễn vông
Vô nhân bản…chỉ biết A K, dùi cui, đạn, còng cai trị!.

Độc lập
Tự do
Muôn vàn trân quí
Xương máu tiền nhân sĩ khí trường tồn
Mỗi tuổi trẻ Việt Nam là mỗi huyệt mộ vùi chôn
Cuồng ngông đại Hán ác ôn xâm lược.

Phương Uyên Nguyên Kha Thục Vy Kim Tiến Minh Hạnh Nguyên Khang…Tuổi trẻ Việt Nam đi trước
Gánh tang bồng, nợ nước trả vay.

Muốn nhìn thấy Quê Hương tươi sáng ngày mai, ắt phải bắt đầu từ hôm nay
Phải khởi điểm mới có ngày toại nguyện.

Việt Nam quốc biến
Diên Hồng thẳng tiến.

Nguyên Thạch

No comments: