Blogger Widgets

Monday, April 15, 2013

Hà Nội họp đồng ý đổi tên nước...

QLB 
 - Theo nguồn tin từ Việt Nam cho biết: Hà Nội đã đồng ý thông qua thêm phương án vào dự thảo Hiến Pháp theo nguyện vọng đóng góp của nhân dân là đổi tên nước thành Việt Nam Dân chủ cộng hòa và Quân đội trung thành với Tổ Quốc với Nhân dân. Chính vì vậy mà Ủy ban Thường vụ Quốc Hội đã công bố bản dự thảo mới với báo giới!

Tuy nhiên hai vấn đề cốt lõi là đa sở hữu đất đai và đa nguyên đa đảng đang được không những người Việt Nam trong ngoài nước quan tâm mà cả thế giới quan tâm thì Đảng Cộng sản VN đã bị biến màu thành Đảng X mà những kẻ tham nhũng độc tài đang là diễn viên chính nên kiên quyết không chịu từ bỏ áo giáp giúp cho chúng ngồi trên pháp luật, biến cả đất nước trở thành một trại tập trung khổng lồ để mặc sức tham nhũng, cướp phá nhân dân....

Liệu đến khi nào nhân dân Việt Nam mới vượt qua được cơn sợ hãi ngục tù, đòn tra tấn dã man thời trung cổ đúng lên giải tán Đảng X? Rồi cũng sẽ đến cái ngày đó...

Trần Hoàng quân

2 comments:

Anonymous said...

bca ho dat ten nuoc khong sai dau neu nghi lai bay gio van con gia tri voi ca su phat trien lich su the gioi day
VIET NAM DAN CHU CONG HOA DOC LAP TU DO HANH PHUC .XIN LOI NO LA LINH HON DAY. CON XA HOI CHU NGHIA 70 NAM GI DO SANG LIEN BANG XO VIET HOI HO DI SAO CHUNG TA CUNG PHAI AN MOI SONG NHU HO MA LAI KHONG DUOC NHU HO BOI CAI TOI CUA TA QUA LON CHE MAT TAM NHIN.....CON DANG MXIN LOI NGAY XUA DANG VIEN PHAM CHAT NO CAO NOI LA DANG VIEN CHAN CHINH DUNG CO NOI DUA DUT LOT CHI CO HANH DONG CO Y DO LA HOP CHET ME NO ROI.
CHUA NOI CAN BO LANH DAO NEN NO LA KHOI BE TONG NEN QUAN DOI DAU CAN TONG BI THU NAM CU CO NGUOI CUA DANG LA DUOC BAY GIO CU ROI TINH LEN LAY NEN KINH TE THI TRUONG AP DAT CHE DO NGON NGU Y TUONG DA SAI LAM SAO CO CHUYEN LAM DUNG DUOC.VA TU DO LONG THAM NOI LEN ONG CO TIEN THICH OM HET QUYEN ONG KHONG KIEM SOAT DUOC DANG VIEN OM QUAN DOI PHONG THAN .LAM GI THI LAM SUA GI THI SUA BAN CHAT NO PHAI THAT SU DAN CHU DE TUONG LAI CON CO DUONG DI CU SUA MA TAM LONG KHONG RONG MO KHONG VI TO QUOC VA NHAN DAN LA TREN HET THI CHI LA DUONG HAM THOI THU DUONG HAM KHONG ANH SANG ....?

Anonymous said...

Tên nước ông Hồ đặt là đã có cân nhắc kỹ trước rồi. Tên bị phá hỏng đi bởi sự dốt nát, độc tài của nhóm Lê Duẩn, Lê Đức Thọ.
Người dân và cả đảng viên có hiểu biết suy nghĩ về việc sửa sai này từ lâu lắm rồi.
Nay do sự tích tụ lâu lài của sự hiển nhiên, giống như quả chín lâu quá trên cây thì phải rụng xuống.
Những người lớn tuổi mừng lắm vì có cơ hội thấy được cái đúng đang trở lại dần tuy rất chậm.
Công lao này có đóng góp rất nỗ lực của Quan Làm Báo đấy.
Cảm ơn nhiều.