Blogger Widgets

Wednesday, March 13, 2013

Thống đốc Bình "Há miệng mắc quai" với PVFC!

QLB Một công ty tài chính với tổng dư nợ trên 100.000 tỷ đồng, trong đó có đến 30.000 tỷ đồng nợ xấu do quen thói là ăn của một công ty nhà nước: phải lót tay, chung chi mới được vay vốn, cho vay vô tội vạ mà lẽ ra ông Thống đốc Nguyễn Văn Bình phải thanh tra thì không, ngược lại ông ta lại bắt cổ đông của ngân hàng WB phải chuyển nhượng cho cái công ty tài chính Dầu khí PVFC đang chết ngắc ngoải này để rồi sau khi thâu tóm xong WB thì nhóm cổ đông mới lại đòi nhà nước phải tái cấp vốn 37.000 tỷ đồng? 

Tại sao nhóm cổ đông mới lại dám ngược ngạo với Thống đốc Bình như vậy? Phải chăng vì ông đã 'bị mắc quai'?

Không mắc quai sao được khi chính Thống đốc Bình bắt ép cổ đông WB không được phép chuyển nhượng cho cổ đông khác dù trả giá cao hơn, mà chỉ được chuyển nhượng cho PVFC! Cho dù tại thời điểm ông thống đốc 'ép duyên' PVFC chỉ có 5 tỷ đồng tiền mặt trong tài khoản!!! Vì vậy để có tiền mua cổ phần, các cổ đông của PVFC đã được Thống đốc Bình 'gởi gắm' buộc các ngân hàng Liên Chiểu, BIDV... đã phải cho vay hàng ngàn tỷ và thế chấp bằng chính ngay cổ phiếu 'sắp' mua là  WB!

 Thống đốc Bình bây giờ chẳng khác nào đang như cá nằm trên thớt khi cơ quan điều tra gần đây công bố: Bố già Kiên đang bị kết tội 'lừa đảo' và 'lấy mỡ nó rán nó' mà có khả năng phải dối mặt với ít nhất 20 năm tù! Liệu trong trường hợp  PVFC 'bật mí' việc Thống đốc Bình 'đã vạch đường' cho hươu chạy' để giúp PVFC cũng 'lấy mỡ nó rán nó' mà đã 'phỗng được WB thì ông Thống đốc Bình sẽ còn phải chịu cái án hơn nhiều so với bố già Kiên! Nếu Thủ Tướng biết được mình cũng bị Bình lừa cho vào bẫy khi ký quyết định phê duyệt đề án tái cấu trúc của PVFC nhập với WB mà không hề được báo cáo 30.000 tỷ nợ xấu của PVFC và cái trò 'lấy mỡ nó rán nó' vì cổ đông của PVFC cũng không một xu dính túi?

PVFC dám cả gan ngang ngược hết đòi NHNN phải tái cấp vốn, lại đòi được xóa phắt hai khoản nợ của Vinashin và Vinalines gần 3.000 tỷ đồng! HBB bị thâu tóm chỉ vì 3.000 tỷ đồng món nợ của Vinashin bị chính Thống đốc Bình ép phải trích lập dự phòng để rồi phải rơi vào mất thanh khoản cho bô già Hiển nhảy vào cướp trắng. Nay PVFC ngang nhiên đòi 'không phải trích lập dự phòng'! Xem ra các ông chủ của PVFC đang ở thế thượng phong nắm đầu Thống đốc mật vụ Nguyễn Văn Bình mà sai khiến chẳng khác của kẻ 'há miệng mắc quai'!

 –PVFC: Đề xuất PVN và NHNN cho vay 37.000 tỷ đồng

Với NHNN, PVFC và WesternBank đề xuất được vay tái cấp vốn khoảng 30.000 tỷ đồng để hỗ trợ thanh khoản cho ngân hàng mới, lãi suất vay thấp hơn lãi suất huy động khoảng 6%.

Theo Đề án Hợp nhất giữa Ngân hàng TMCP Phương Tây (WesternBank) và Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí (PVFC), hai đơn vị này đã có một số kiến nghị đối với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Với PVN, PVFC kiến nghị Tập đoàn tiếp tục hỗ trợ PVFC giải quyết các khó khăn, tồn tại và chuyển đổi mô hình hoạt động an toàn, hiệu quả phù hợp các Nghị quyết đã được Hội đồng thành viên Tập đoàn phê duyệt;

Tập đoàn tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ nguồn vốn cho PVFC để đảm bảo tính thanh khoản và hoạt động ổn định của PVFC theo các nội dung Nghị quyết đã được Tập đoàn thông qua. Chỉ thực hiện giảm vốn theo lộ trình trong điều kiện đảm bảo được sự ổn định và phát triển an toàn của PVFC (và Ngân hàng hợp nhất sau này). Đồng thời việc giảm vốn của Tập đoàn không làm ảnh hưởng đến lợi ích chính đáng của các cổ đông hiện hữu hoặc/và các đối tác chiến lược của Ngân hàng

Để đảm bảo trạng thái an toàn thanh khoản cho tổ chức tín dụng trước khi hợp nhất, PVFC đề nghị PVN hỗ trợ trong quá trình làm việc với đối tác và các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền; đồng thời gửi thêm cho PVFC số tiền 7.000 tỷ đồng với kỳ hạn tối thiểu 6 tháng.

PVFC đề xuất Tập đoàn ban hành Nghị quyết về việc sử dụng dịch vụ và khuyến khích các doanh nghiệp trong Tập đoàn ưu tiên sử dụng dịch vụ tài chính ngân hàng của PVFC và của Ngân hàng mới sau chuyển đổi. Đồng thời cho phép Ngân hàng mới sau hợp nhất được phép cung cấp dịch vụ tài khoản trung tâm của Tập đoàn và cung cấp dịch vụ quản lý dòng tiền đối với các công ty con thuộc Tập đoàn.

Với Ngân hàng Nhà nước, PVFC và WesternBank đề xuất NHNN hỗ trợ cho vay từ nguồn tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại khoảng 30.000 tỷ đồng để hỗ trợ thanh khoản cho Ngân hàng hợp nhất, đồng thời tạo nguồn vốn để Ngân hàng có thể phát triển mảng tài trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các doanh nghiệp xuất khẩu. Lãi suất cho vay từ nguồn tái cấp vồn này thấp hơn lãi suất huy động khoảng 6% để hỗ trợ Ngân hàng hợp nhất bù đắp các chi phí trực tiếp và chi phí cơ hội phát sinh trong quá trình hợp nhất, thời hạn vay khoảng 3-5 năm.

Cho phép Ngân hàng hợp nhất được duy trì dự trữ bắt buộc 50% bằng tiền mặt, 50% bằng các giấy tờ có giá có tính thanh khoản cao như trái phiếu chính phủ, tín phiếu Kho bạc, tín phiếu Bộ Tài chính. Việc duy trì dự trữ bắt buộc bằng trái phiếu chính phủ cho phép Ngân hàng dùng tiền mặt để đầu tư vào các sản phẩm có tính thanh khoản cao, rủi ro thấp nhằm giúp Ngân hàng sớm khắc phục khoản lỗ phát sinh trước khi tái cơ cấu. Đồng thời cho phép Ngân hàng sau hợp nhất được giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc trong vòng 05 năm kể từ thời điểm hợp nhất, theo đó Ngân hàng Nhà nước cho phép áp dụng tỷ lệ dữ trữ bắt buộc bằng 1/5 so với quy định của Ngân hàng Nhà nước tại từng thời kỳ.

Do đặc trưng của PVFC có mạng lưới kinh doanh hạn chế trong khi WesternBank mới chỉ triển khai được mạng lưới bán lẻ ở một số địa phương nên để ngân hàng hợp nhất có thể phát triển bền vững, đề nghị NHNN hỗ trợ cho phép ngân hàng hợp nhất ưu tiên mở rộng mạng lưới bán lẻ: trung bình được mở từ 20-25 chi nhánh/1 năm trong vòng 3 năm kể từ ngày hợp nhất.

Về dư nợ đối với Vinashin và Vinalines đề nghị Ngân hàng Nhà nước cho phép không tính vào tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng hợp nhất, đề Ngân hàng Hợp nhất có đủ điều kiện và thời gian tiến hành khắc phục theo lộ trình. Đồng thời đề nghị Ngân hàng Nhà nước không tính chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế so với vốn chủ sở hữu bình quân cũng như dư nợ của Vinashin và Vinalines trong khi thực hiện xếp loại tổ chức tín dụng và xét duyệt mở chi nhánh.

Trình NHNN kiến nghị Bộ Tài chính xem xét chấp thuận cho Ngân hàng hợp nhất được miễn thuế TNDN trong 3 năm sau khi hợp nhất và giảm 50% theo mức thuế hiện hành trong hai năm tiếp theo để giúp Ngân hàng hợp nhất tích lũy vốn sau khi tái cơ cấu.

Hoạt động của các công ty con sẽ giúp Ngân hàng hợp nhất bán chéo các sản phẩm và thực hiện các nghiệp vụ của Ngân hàng nhằm tăng hiệu quả sinh lời, vì vậy: Đề xuất NHNN cho phép Ngân hàng hợp nhất duy trì hoạt động của công ty con hiện có của 2 TCTD hợp nhất. Đồng thời đề xuất NHNN cho phép Ngân hàng hợp nhất thành lập Công ty con hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm và tiếp nhận Công ty CP Chứng khoán Dầu khí (PSI), Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư tài chính Dầu khí (PVFC Capital) làm công ty con.

Đối với khoản trích lập dự phòng của WesternBank theo Kết luận Thanh tra, đề xuất trích lập số tiền 559 tỷ đồng theo một lộ trình phù hợp nhằm đảm bảo tính ổn định trong hoạt động của Ngân hàng hợp nhất. PVFC và WTB sẽ được trích lập theo hướng dẫn kế toán hiện hành của NHNN và BTC để đảm bảo tính nhất quán so với các TCTD khác và sẽ tuân thủ quyết định cuối cùng của NHNN về trích lập dự phòng cho khoản mục tiền gửi liên ngân hàng quá hạn này. Đề nghị NHNN hỗ trợ thu hồi khoản tiền gửi quá hạn này.

Trong vòng 5 năm sau khi tái cơ cấu, cho phép Ngân hàng được ưu tiên tham gia các chương trình hỗ trợ của NHNN và Chính phủ cho các dự án cho vay các doanh nghiệp đặc thù, hộ dân cư, các dự án cho vay nhà ở, hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hỗ trợ các doanh nghiệp… trong từng thời kỳ bằng nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ, NHNN hoặc của các tổ chức quốc tế giải ngân thông qua Bộ Tài chính, NHNN hoặc các TCTD đầu mối.

Nguyễn Hằng
Theo TTVN

1 comment:

Anonymous said...

Nhờ có Quanlambao mà dân đen chúng tôi mới hiểu rõ được tại sao tình hình thị trường lại xoáy như hiện nay. Tít mù nó lại vòng quanh. Đến bao giờ mới có fair play khi cộng sản vẫn độc tôn nắm quyền để bọn bố già xỏ thừng vào mũi dắt đi như những con trâu ngu đần. Ôi Tổng Bí chẳng biết ông ta còn lú lẫn đến bao giờ.