Blogger Widgets

Tuesday, March 19, 2013

Sacombank chính thức là cái ổ tội phạm không còn ai biết gì sau sự từ nhiệm của Trần Xuân Huy!

QLB Nguyên Cựu Tổng giám đốc của Sacombank Trần Xuân Huy đã chính thứuc rời khỏi Ngân hàng do gia đình ông Đặng Văn Thành tạo dựng trong 20 năm qua để từ đây khép lại một Sacombank với những kẻ tội phạm ngân hàng nắm trộn, mặc sức tung hoành rút tiền của nhân dân để bù lỗ cho hối lộ, thua lỗ của Trầm Bê, Lê Hùng Dũng, Phạm Hữu Phú, của bố già Kiên...

Ông Huy phải ra đi vì bản thân không muosn mình là kẻ ngồi đó hợp thức hóa cho những hợp đồng rút  ruột Sacombank của Trầm Bê như 757 tỷ và 2500 tỷ mà Quan làm báo đã đưa tin... Nhưng đồng thời bè lũ tội phạm thâu tóm Sacombank cũng không muốn ông Huy ngồi đó để biest hết những hoạt động mờ ám của chúng. Sacombank rồi đây sẽ tiếp tục dấn thân vào kế hoạch thâu tóm, ăn cướp của các bố già bằng cách cho các ca nhân vaf công ty của Trầm Be, Phạm Hữu Phú, Lê Hùng Dũng, người quen của Tướng Nguyễn Văn Hưởng, Tướng Tô Lâm, thống  đốc Bình sẽ vay đi thâu tóm ngân hàng và các doanh nghiệp khác mà 'không còn kỳ đà cản mũi'!

Tại sao ông Trưởng ban nội chính TƯ không cho người vào 'mần' ở cái ổ tội phạm này thfi sẽ thấy cả một 'dòng họ' nhà X từ sâu chúa đến sâu con đều nhúng chàm ở đây!

Thám tử quan
Ông Trần Xuân Huy xin từ nhiệm Thành viên HĐQT của Sacombank


Ngày 16/03/2013, HĐQT Sacombank đã họp và thống nhất thông qua nguyện vọng xin từ nhiệm của ông Trần Xuân Huy, đồng thời sẽ trình đại hội cổ đông Sacombank xem xét.

Cuối giờ chiều ngày 18/3/2013, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-STB) thông báo trên website Nghị quyết về việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Sacombank nhiệm kỳ 2011-2015.

Theo đó, ngân hàng thống nhất bầu cử bổ sung 03 Thành viên Hội đồng quản trị (trong đó có 01 thành viên độc lập) nhiệm kỳ 2011 – 2015. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị sau khi bầu bổ sung là 10 thành viên.

Ngoài ra, Ông Trần Xuân Huy đã gửi đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT kể từ ngày 25/04/2013 vì lý do cá nhân. Ngày 16/03/2013, HĐQT Sacombank đã họp và thống nhất thông qua nguyện vọng xin từ nhiệm của ông Trần Xuân Huy, đồng thời sẽ trình đại hội cổ đông Sacombank xem xét quyết định trong phiên họp gần nhất theo quy định.

Ông Trần Xuân Huy sinh năm 1972 và gia nhập Sacombank từ năm 2000. Ông Huy từng là Tổng giám đốc Sacombank và được thôi nhiệm từ 1/6/2012 để tham gia HĐQT theo tinh thần Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2011. Thời điểm đó, ông Phan Huy Khang từng là Tổng giám đốc ngân hàng Phương Nam lên nắm quyền TGĐ thay ông Huy.

Thanh Hiên

Theo TTVN/Sacombank

No comments: