Blogger Widgets

Monday, March 25, 2013

Cạm Bẫy Tiềm Ẩn Trong Chiêu Bài Huỷ Bỏ Điều 4 Hiến Pháp

QLB 

Vualambao - LTG: Trong thời gian vừa qua, có lẽ ồn ào nhất trên Internet là chiêu bài 'Sửa Đổi Hiến Pháp 1992' — do VC tung ra, vừa đểmị dân, vừa để tô điểm cho ách đô hộ Mác-Lênin nước sơn 'Dân Chủ Tự Do'giả tạo.
Thế nhưng, 'gậy ông lạiđập lưng ông'. Mở đầu là bài 'Vài lời với TBT Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng', tác giả Nguyễn Đắc Kiên (NĐK) đã viết nguyên văn:
'Tôi không chỉ muốn bỏ Điều 4 trong Hiến pháp hiện hành, mà tôi muốn tổ chức một Hội nghị lập hiến, lập một Hiến pháp mới thực sự là ý chí của toàn dân Việt Nam, không phải là ý chí của đảng cộng sản như Hiến pháp hiện hành'.
Sau đó là 'Lời Tuyên Bố Của Các Công Dân Tự Do'. Tính đến hạ tuần tháng 3 năm 2013, đã có trên 8 ngàn người ký tên, tán thành lời Tuyên Bố kể trên. Chúng tôi không hiểu, đấu tranh 'ôn hoà' như 'Lời Tuyên Bố' nêu trên phải cần mấy chục triệu chữ ký thì có đủ hiệu lực, tháo gỡ được ách đô hộ Mác-Lênin của bọn VC cuồng tín? Tuy nhiên, đây là cơ hội tốt cho vấn đề 'phản hồi':
· Có bao nhiêu triệu dân Việt, mong muốn có cuộc sống của CÔNG DÂN TỰ DO?
· Có bao nhiêu triệu dân Việt, chấp nhận cúi đầu trong cuộc sống của CÔNG DÂN NÔ LỆ?
· Có bao nhiêu triệu dân Việt, sống dưới ách đô hộ Mác-Lênin đã nhận thấy, Hiến Pháp VC 1992 chỉ là 'Bộ Luật Rừng' không hơn không kém?
Chỉ có điều khôi hài là ở hải ngoại, hiện thời là năm 2013 mà vẫn còn vài ba phe nhóm, diễn trò cổ xúy chiêu bài 'Huỷ Bỏ Điều 4 Hiến Pháp'!
Do đó, để rộng đường dư luận, chúng tôi xin repost bài'Cạm Bẫy Tiềm Ẩn Trong Chiêu Bài Huỷ Bỏ Điều 4 Hiến Pháp VC'. Vì bài này được viết hồi tháng 10 năm 2002, nên vài nơi liên quan đến thời sự bị 'mất thời gian tính'. Thế nhưng, phần bản chất gian ác khôn lường của CSVN thì vẫn còn nguyên như cũ.

Trần Quốc Kháng
Khi đem lời lẽ mỹ miều trong 'Hiến Pháp Nước Cộng Hoà XHCN Việt Nam 1992', đối chiếu với những chuyện xẩy ra trên thực tế, ai cũng thấy đó là 'Bộ Luật Rừng' không hơn không kém. Nếu chỉ đòi hỏi huỷ bỏ Điều 4 Hiến Pháp VC thì sa vào cạm bẫy, công nhận 146 Điều XUẨN ĐỘNG còn lại của 'Bộ Luật Rừng' ấy là Hiến Pháp VN Chính Thức. Kể cả 'Lời Mở Đầu',VC quy định mọi việc đều phải đặt 'Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác-Lênin và tưtưởng Hồ Chí Minh'.
Thứ đến là Điều 141, tôn vinh lá cờ Đỏ Sao Vàng đẫm máu lương dân của băng đảng Mafia Việt Cộng là Quốc Kỳ Việt Nam!
'Đảng Cộng Sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủnghĩa Mác-Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật'.
Đó là nguyên văn Điều 4 của 'Bộ Luật VC'. Hiển nhiên, VC xác quyết việc nắm giữ quyền độc tôn lãnh đạo đất nước. Do đó mới có lập luận cho rằng: 'Nếu huỷ bỏ Điều 4 Hiến Pháp thì các tổ chức chính trị không CS mới có thể đấu tranh 'hợp pháp', để đòi hỏi Tự Do Dân Chủ ởVN'.
Nhưng rất tiếc, bất chấp VC bỏ Điều 4 hay không, tất cả các sinh hoạt đấu tranh dưới lá Cờ Máu, vẫn không thể nào tránh khỏi áp lực 'dao găm mã tấu' của công an VC.
Vả lại, kinh nghiệm đấu tranh cho Dân Chủ Tự Do ở các nước CS Đông Âu còn cho thấy, việc huỷ bỏ quyền độc tôn lãnh đạo của CS trong Hiến Pháp là việc không cần thiết.
Thật vậy, trong bài bình luận, tựa đề là 'Tổ Chức Phục Hưng Với Hủy Bỏ Điều 4', ông Đại Dương nêu lên 3 điểm quan trọng qua tiến trình tranh đấu, giật sập ách đô hộ Mác-Lênin ở các nước CS Đông Âu:
1- 'Chưa có nước nào tại Đông Âu được dân chủ hóa nhờ hủy bỏquyền độc tôn lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Các lực lượng dân chủ với chủtrương lật đổ chính quyền đều hoạt động trong tình trạng bất hợp pháp. Bản thân Lech Walesa, lãnh tụ Cộng Đoàn Đoàn Kết Ba Lan cũng như Vavlav Havel đều tranh đấu từ vị thế không được chính quyền Cộng sản thừa nhận'.
2- 'Anh thợ điện Lech Walesa thành lập Côngđoàn Đoàn Kết Ba Lan chống lại Công đoàn Thống nhất trực thuộc nhà nước. Walesa không cần sự thừa nhận của chính quyền. Công đoàn Đoàn kết là một tổ chức bất hợp pháp hoạt động công khai. Ông Walesa nhất quyết không tham gia chính quyền Cộng sản'.
3- 'Kịch tác gia Vavlav Havel nhiều lần vào tù ra khám vẫn nhất mực chống chính quyền cộng sản. Không mảy may thỏa hiệp với Cộng sản. Khi Tổng bí thư Alexander Dubcek tiến hành cải cách kinh tế tại Tiệp Khắc thì Havel cũng chống vì thiếu cải tổ chính trị. Chính Dubcek ra lệnh bắt giam Havel. Trên cương vị Tổng thống Cộng Hòa Tiệp Khắc, ông Havel vẫn không chịu thỏa hiệp với Cộng sản'.
Thiết tưởng, bài bình luận nêu trên của ông Đại Dương có nhiều điểm xác thực, lý luận đúng đắn, nên có sức thuyết phục cao. Mời quý vị bấm vào LINK phía dưới, hay vào trang Website Việt Báo, đọc bài viết ấy để hiểu thêm những chi tiết khác:
http://vietbao.com/D_1-2_2-282_4-6096/
Ngoài ra, ai cũng thấy chuyện đòi hỏi 'Huỷ Bỏ Điều 4 Hiến Pháp VC' là chiêu bài cổ lỗ sĩ — đã bị phế thải cách đây trên 10 năm. Nhưng không ngờ, đến năm 2002 thì chiêu bài này lại được phe nhóm 'hoà hợp hòa giải' với VC, cho 'hồi sinh' trên sân khấu chính trị, gây 'ồn ào' ở Bắc California. Chúng tôi sẽ lần lượt tiến sâu vào chi tiết để chứng minh, tất cả những điều nêu trên là sự thật.
Hiến Pháp VC: 'Bộ
Luật Rừng'
Không Hơn Không Kém
Khi đọc bản 'Hiến Pháp Nước Cộng Hoà Chủ Nghĩa VN', gồm có 'Lời Nói Đầu'và 147 Điều nằm trong 12 Chương, rồi so sánh với thảm cảnh trên quê hương chúng ta thì ai cũng phải công nhận, đó là 'Bộ Luật Rừng' và Cộng Hoà XHCN chỉ là chế độ Mafia không hơn không kém. Điển hình là Điều 13 Hiếp Pháp VC đã viết nguyên văn:
'Tổ Quốc Việt Nam là thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Mọi âm mưu và hành động chống lại độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ Quốc, chống lại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đều bị nghiêm trịtheo pháp luật'.
Trước đó là Hiến Pháp VC 1946, trong phần 'Lời Nói Đầu', có đoạn đã viết nguyên văn:
'Nhiệm vụ của dân tộc ta trong giai đoạn này là bảo toàn lãnh thổ, giành độc lập hoàn toàn và kiến thiết quốc gia trên nền tảng dân chủ'.
Thế nhưng, haiđoạn văn nêu trên chỉ là mấy lời lẽ mỹ miều để che đậy hành động phản dân hại nước trên thực tế của đảng CSVN. Lịch sử ghi nhận, trong muôn vàn tội ác do Hồ Chí Minh và đồng đảng gây ra, có 2 lần chúng can tội phản quốc, rõ ràng là đối nghịch với những điều trong 'Hiến Pháp' do chúng ban hành:
Lần thứ nhất vào ngày 14/9/1958, Phạm Văn Đồng nhận lệnh quốc tặc Hồ Chí Minh, cúi đầu viết văn thư phúc đáp Thủ Tướng Chu Ân Lai, công nhận chủquyền của Trung Cộng trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Lần thứ 2 thì tập đoàn VC Lê Khả Phiêu, Trần Đức Lương, Nông Đức Mạnh... và Nguyễn Mạnh Cầm, đã đại diện cho đảng CSVN, sang Bắc Kinh để ký Hiệp Định Biên Giới Trên Bộ ngày 30/12/1999 và Hiệp Định Vịnh Bắc Bộ ngày 25/12/2000 đểdâng hàng ngàn cây số vuông lãnh thổ và lãnh hải cho Tàu Cộng.
Đây là 2 hành động ô nhục chưa từng thấy trong lịch sử VN và rõ ràng, đảng CSVN vừa can tội phản quốc, vừa 'VI HIẾN' trầm trọng. Thế nhưng, cóđảng viên VC nào, kể cả quốc tặc Hồ Chí Minh bị khiển trách hay bị đem ra xét xử đâu!
Xin quý vị phán quyết công minh, Hiến Pháp VC có phải là 'Bộ Luật Rừng' hay không?
Nếu quý vị còn hoài nghi, xin quý vị mở 'Hiến Pháp VC 1992' ra đểkiểm chứng. Chúng tôi xin tóm lược, 6 Điều khác -- từ Điều 68 đến Điều 73 trong 'Bộ Luật Rừng' này đã quy định, đại ý như sau:
'Người dân có quyền tự do đi lại và cư trú; có quyền tự do ngôn luận, báo chí và thông tin; có quyền tự do hội họp và lập hội; có quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo; không ai bị bắt nếu không có lệnh của toà án, trừ trường hợp phạm pháp quả tang; chỗ ởcủa công dân bất khả xâm phạm... và thư tín, điện thoại, điện tín của công dânđược bảo đảm an toàn và bí mật'.
Qua 6 Điều nêu trên, ai mà tin vào luận điệu của Vẹm thì cho rằng 'dân chúng VN cũng có nhiều quyền Tự Do đấy chứ'! Nhưng trên thực tế thì hỡi ơi! Sự việc xẩy ra hoàn toàn trái ngược.Điển hình là việc VC thiết lập 'Bức Tường Lửa' để huỷ diệt quyền tự do thông tin, huỷ diệt quyền tự do ngôn luận, huỷ diệt quyền tự do báo chí của người dân trên Internet.
Đồng thời, từ khi VC cầm quyền sinh sát ở VN, có cơ quan truyền thông nào, có tờ báo nào là của tư nhân? Tất cả đều là của Đảng, do người của Đảng điều khiển, do người của Đảng kiểm soát! TừBắc vào Nam, có người dân nào dọn chỗ ở từ nơi này đến nơi khác mà không phải báo cáo cho công an, hay bị công an đến điều tra lý lịch. VC kìm kẹm dân chúngđến nỗi, trong lãnh vực văn nghệ, ai muốn trở thành ca sĩ cũng phải có giấy phép hành nghề! Trong lãnh vực tôn giáo, ai muốn đi tu cũng phải làm đơn xin phép Nhà Nước! Thế mà VC vẫn bô bô là Tự Do tín ngưỡng!
Xin quý vị phán xét, những việc làm điển hình như thế có 'VI HIẾN' hay không? Nếu không muốn gọi là 'Bộ Luật Rừng' thì gọi Hiến Pháp VC là cái gì cho đúng nghĩa, thưa quý vị?
Vì Hiến Pháp VC chỉ là Bộ Luật Rừng, nên 'thượng bất chánh, hạ tắc loạn'. Bên trên thì trùm Mafia Đỏ làm chuyện hại dân hại nước. Bên dưới thì trùm Mafia Đen là Năm Cam cùng ma cô, du đãng, cướp trộm hoành hành. Hồi tháng 5 năm 2002 vừa rồi, báo chí VC đã loan tin, tổng kết có cả ngàn cán bộ Cộng Sản, kể cả đảng viên cao cấp — như cựu thủ tướng VC Võ Văn Kiệt; Trần Mai Hạnh, GiámĐốc đài phát thanh VC; Phạm Sĩ Chiến, Phó Giám Đốc Viện Kiểm Soát Nhân Dân v.v. — đã đỡ đầu, che trở, hay đồng loã với trùm Mafia Năm Cam trong các 'dịch vụ: Mãi dâm, tống tiền, thủ tiêu nhân chứng, cướp đoạt tài sản của dân, buôn lậu ma túy, buôn bán phụ nữ và trẻ thơ ra ngoại quốc. Chỉ vì ăn chia không đồng đều và phe VC này chống phe VC kia, nên Năm Cam bị đưa ra xét xử làm vật tế thần!
Cạm Bẫy Tiềm Ẩn
Như phần dẫn nhập chúng tôi đã trình bầy, nếu chỉ đòi hỏi huỷ bỏ Điều 4 Hiến Pháp VC thì sa vào cạm bẫy, công nhận 146 Điều còn lại của 'Bộ Luật Rừng' này là Hiến Pháp Việt Nam Chính Thức.Trong đó có 2 hệ qủa rõ ràng nhất, ô nhục nhất, xuẩn động nhất:
· Tôn vinh lá cờ Đỏ Sao Vàng đẫm máu lương dân của đảng giặc gian manh Việt Cộng là Quốc Kỳ Việt Nam.
· Thoả thuận với chế độ Mafia Việt Cộng, tức là Nhà Nước XHCN tiếp tục cai trị dân ta theo đúng 'Bộ Luật Rừng' quy định, nguyên văn là 'dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác-Lênin và tưtưởng Hồ Chí Minh'.
Thật vậy, nếu đơn thuần huỷ bỏ Điều 4 Hiến Pháp VC thì dĩ nhiên, phần còn lại là 'Lời Mở Đầu' và 146ĐIỀU trong 12 CHƯƠNG vẫn nguyên như cũ. Trong 'Lời Mở Đầu', VC quy định mọi việc đều phải đặt 'Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác-Lênin và tưtưởng Hồ Chí Minh'. Thứ đến là Điều 141 được viết nguyên văn:
'Quốc Kỳ nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba chiều dài, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh'.
Như vậy, những người Quốc Gia Chân Chính có thể chấp nhận sinh hoạt chính trị dưới lá Cờ Máu của băng đảng Mafia VC được không? Ai yêu chuộng Dân Chủ Tự Do, có thể đặt tất cả việc làm của mình trong vòng nô lệ 'dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác-Lênin và tưtưởng Hồ Chí Minh' được không? Tất nhiên, không ai chấp nhận nhữngđiều xuẩn động, ô nhục như trên.
Ngoài ra, trong Hiến Pháp VC, đặc biệt là Chương I, II, III, VII và VIII có rất nhiều Điều quy định về vai trò của Nhà Nước XHCN. Ai đòi hỏi huỷbỏ Điều 4 đơn thuần thì hệ quả tiềm ẩn được hiểu là đương sự bằng lòng để cho chế độ Mafia Việt Cộng, tức là Nhà Nước XHCN tiếp tục cai trị dân ta theo đúng 'Bộ Luật Rừng' quy định. Trong đó Điều 2đã viết nguyên văn:
'Nhà Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân mà nên tảng là liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức'.
Rõ ràng như dưới ánh sáng mặt trời, Điều 2 Hiến Pháp VC là điều gian trá công khai. Vì ai cũng biết, trong chế độ Mafia VC thì tất cả các tổ chức đều là 'củaĐảng, do Đảng, vì Đảng'. Làm gì có chuyện 'của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân' như Tổng Thống Mỹ Abraham Lincoln đã nêu lên.
Trở về Điều 4 Hiến Pháp VC, có lập luận sai lầm cho rằng, nếu VC bằng lòng huỷ bỏ Điều 4 thì các tổ chức chính trị (không Cộng Sản), mới có cơ hội tham gia bầu cử và ứng cử để tranh đấu cho Dân Chủ Tự Do. Đồng thời, vài ba phe nhóm chính trị có huynh hướng 'hoà hợp hoà giải' với VC, chủ trương đòi hỏi huỷbỏ Điều 4 Hiến Pháp VC để tiến tới việc 'Tổng Tuyển Cử' trong tương lai.
Hoá ra, chiêu bài huỷ bỏ Điều 4 Hiến Pháp VC, gắn liên với chiêu bài 'Tổng Tuyển Cử' và cả hai đều là chiêu bài Hoà Hợp Hoà Giải trá hình mà thôi! Vì vậy, thêm lần nữa chúng tôi xin thưa chuyện với quý vị về vấn đề Tổng Tuyển Cử .


Mặt Thật Của Chiêu Bài Tổng Tuyển Cử Với CSVN
Thật ra, chúng tôi đã trình bầy vấn đề này trong bài viết có tựa đềlà: 'Đa Nguyên Đa Đảng, Cái Bánh VẽTrong Rừng Dao Găm Mã Tấu' hồi cuối năm 1996. Từ chiêu bài 'Tổng Tuyển Cử'với VC, đến chiêu bài 'Huỷ Bỏ Điều 4 Hiến Pháp VC' và chiêu bài 'Dân Chủ Hóa VN' (theo kiểu Trần Độ), đều là 3 chiêu bài 'Hoà Hợp Hòa Giải' trá hình. Do đó, phe nhóm 'Hoà Hợp Hoà Giải', lâu lâu lại 'đánh trống khua chiêng' quảng bá, làm cho những người dễ tin, chưa tìm hiểu tường tận mà đã vội vàng cho đó là 'giải pháp dân chủ tốt đẹp' cho VN!
Trước vấn đề 'Tổng Tuyển Cử' với VC, chúng tôi xin nêu lên 3 điều sơ đẳng như sau:
♦ Thứ Nhất: Nhìn lại bài học lịch sử muôn vàn đau thương về 'Hiệp Định Paris 1973', ai cũng thấy VC đã long trọng cam kết việc Tổng Tuyển Cử, nhưng rồi chúng có tôn trọng hay không? Trong Chương IV của Hiệp Định Paris, có đoạn đã viết nguyên văn:
" Chapter IV
THE EXERCISE OF THE SOUTH VIETNAMESE PEOPLE'S RIGHT TO SELFDETERMINATION
Article 9
The Government of the United States of America and the Government of the Democratic Republic of Viet-Nam undertake to respect the following principles for the exercise of the South Vietnamese people's right to self-determination:
(a) The South Vietnamese people's right to self-determination is sacred, inalienable, and shall be respected by all countries.
(b) The South Vietnamese people shall decide themselves the political future of South Viet-Nam through genuinely free and democratic general elections under international supervision.
Xin lược dịch:
'Chương IV:
VIỆC THỰC HIỆN QUYỀN TỰ QUYẾT CỦA DÂN CHÚNG MIỀN NAM VIỆT NAM.
Điều 9:
'Chính phủ Hoa Kỳ và chính phủ VNDCCH [Cộng Sản Bắc Việt] cam kết tôn trọng những nguyên tắc thực hiện quyền tự quyết của dân chúng miền Nam dưới đây:
a) Quyền tựquyết của dân chúng miền Nam là thiêng liêng, bất khả xâm phạm và phải được tất cả các nước tôn trọng.
b) Dân chúng miền Nam tự quyết định tương lai chính trị của miền Nam, thông qua việc tổng tuyển cử thật sự tự do và dân chủ, có giám sát quốc tế.
Rõ ràng, sự thật là như vậy. Nhưng KHÔNG bao giờ CSVN tôn trọng quyền tự quyết của dân chúng và những hiệp định do chính chúng ký kết. Đến nay là năm 2002, thế lực nào có thể áp lực CSVN chấp nhận cuộc Tổng Tuyển Cử?
♦ Thứ Hai: Trên thế giới này, có dân tộc nào, dù là yêu chuộng Dân Chủ TựDo, mà lại chấp nhận tổ chức TAY SAI cho ngoại bang ra tranh cử các chức vụ đại diện cho dân, hoặc lãnh đạo đất nước?
♦ Thứ Ba: Trên thế giới này, có dân tộc nào, dù là yêu chuộng Dân Chủ Tự Do, mà lại chấp nhận những kẻ tội đồ của dân tộc, chấp nhận bọn tội phạm chiến tranh, ra tranh cửcác chức vụ đại diện cho dân, hoặc lãnh đạo đất nước?
Dĩ nhiên là không. Xin quý vị phán xét công minh: Thực chất của đảng CSVN có công, hay gây ra những tội ác tầy trời đối với dân tộc VN? Chúng có chút ít uy tín và danh dự nào không, để dân chúng tín cẩn trong vị thế đại diện cho dân hoặc lãnh đạo đất nước?
Thêm lần nữa, chúng tôi xin nhắc lại sự thật lịch sử mà chính văn kiện của đảng CSVN đã cho thấy: HồChí Minh (HCM) là TAY SAI của Quốc Tế CS, lãnh lương của Quốc Tế CS, thi hành chỉ thị của Quốc Tế CS, thành lập đảng CSVN. Chúng 'đánh Pháp chống Mỹ', không phải vì nhu cầu Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc của dân tộc VN, mà để áp đặt ách đô hộ Mác-Lênin trên đất nước VN.
Ai hoài nghi, xin đọc lại lịch sử đảng CS Nga thì thấy ngay sự thật: Quốc Tế CS, hayĐệ Tam Quốc Tế CS chỉ là tổ chức ngoại vi của đảng Cộng Sản Sô-Viết do Lênin thành lập năm 1919, tiếng Nga là ‘Communestcheskig International’, nghĩa là Quốc Tế CS, gọi tắt là Comintern ¾có nhiệm vụ vận động, phát triển chủ nghĩa CS ở các xứ khác để phục vụ hữu hiệu cho nền an ninh và những quyền lợi khác của nhà nước Sô-Viết.
Đến nay (2002), sau 27 năm chiến tranh chấm dứt, dưới ách đô hộMác-Lênin, đồng bào chúng ta còn nghèo khổ, lầm than gấp trăm lần thời Pháp Thuộc khi xưa. Lịch sử đã ghi nhận, đảng CSVN dẫn đầu là HCM là bọn tội đồ và đứng đầu trong danh sách tội phạm chiến tranh.
Vì vậy, những người Quốc Gia Chân Chính không bao giờ chấp nhận cho người CS, ở vai trò đại diện cho dân hoặc lãnh đạo đất nước. Có nghĩa là KHÔNG thể nào chấp nhận 'Tổng Tuyển Cử' với VC.
Bên cạnh lý do chính đáng nêu trên, chúng ta còn có thể tiên đóan chắc chắn: Nếu có 'Tổng Tuyển Cử' với VC thì cũng không thể nào thực hiện được những điều lệ,theo đúng tinh thần Dân Chủ Tự Do.
Vì ở VN hiện thời, tất cả các tổ chức đều là 'của Đảng, do Đảng, vì Đảng' mà ra. Nào là Quốc Hội. Nào là 'Mặt Trận Tổ Quốc'. Công đoàn này hoặc công đoàn kia đều là của Đảng. Tất cả 3 ngành Hành Pháp, Lập Pháp và Tư Pháp đều là người của Đảng. Đảng kiểm soát cả thiếu nhi. Đảng còn cho công an mặc áo thầy tu để thi hành quỷ kế 'quốc doanh hóa' các tổ chức tôn giáo. Ai cũng biết, sởtrường của Đảng là gian trá và bạo lực, mà Đảng lại có Công An và Bộ Đội trong tay. Đảng có hàng chục đài truyền thanh, truyền hình và cả trăm tờ báo chuyên nghiệp 'lừa già dối trẻ'. Trong 'rừng dao găm mã tấu' như vậy thì làm sao có thể'Tổng Tuyển Cử' theo đúng lẽ Công Bằng và tinh thần Dân Chủ Tự Do!!!
Ai có thể lạc quan bảo rằng, nếu có 'Tổng Tuyển Cử', đảng CSVN sẽbị loại trừ? Trên thực tế, với sở trường Gian Trá và Bạo Lực, đảng CSVN sẽ thắng cử. Hoá ra, tán thành 'Tổng Tuyển Cử' với VC là tán thành 'Dân Chủ Tự Do Trong Rừng Dao Găm Mã Tấu'. Nói cách khác, 'Tổng Tuyển Cử' với VC chỉ là phương pháp 'mạ vàng mạ bạc' cho chế độ phi nhân.
Ngược lại, 'Tổng Tuyển Cử' mà có Quốc Tế giám sát thì sao?
Nếu Hoa Kỳ, hoặc Liên Hiệp Quốc (LHQ), muốn VN có Dân Chủ Tự Do thì phải đem vài triệu quân, trải khắp các 'hang cùng ngõ hẻm' từ Bắc vào Nam thì mới có thể bảo đảm an ninh cho dân chúng — khi bầy tỏ lập trường, hoặc ứng cử và bầu cử.
Ấy là chưa kể,công việc này cần LHQ cung cấp hàng tỷ Đô-La để giúp các tổ chức, các đảng phái (không CS) có đủ phương tiện truyền thông để đối đầu với lực lượng tuyên truyền hùng hậu của VC. Được vậy thì mới mong thể hiện được quyền tự do ngôn luận trước khi thực thi Tổng Tuyển Cử.
Cứ lạc quan cho rằng, khi có Tổng Tuyển và LHQ giám sát thì VC sẽ thảm bại. Nhưng chắc chắn không lâu sau, khối đảng viên VC, khối công an và bộ đội trung thành với 'Bác và Đảng' sẽgây rối loạn. Kết quả, VC sẽ trở lại nắm trọn quyền hành. Bài học về cuộc 'Tổng Tuyển Cử' ở Angola năm 1995 và cuộc 'Tổng Tuyển Cử' ở Cam-Bốt năm 1993 là 2 bài học lịch sử. Xin quý vị nhớ cho: Không bao giờ VC tôn trọng những điều chúng đã ký kết! Hiệp Định Geneve năm 1954; Hiệp Định Ba-Lê 1973 và ngay cả Hiến Pháp do chính VC đặt ra, mà chẳng bao giờ chúng tôn trọng!
Đó là những lý do, khiến tất cả những người Quốc Gia Chân Chính có kinh nghiệm đấu tranh, không bao giờ tán thành 'Tổng Tuyển Cử' với VC. Đảng CSVN biết rõ điều này. Nên từ nhiều năm qua, VC đã cho 'xuất cảng' ra hải ngoại hàng loạt 'cò mồi' dưới nhiều nhãn hiệu khác nhau, nào là 'đối lập', nào là 'phản tỉnh', nào là 'chống Cộng'... Trong khi đó, ở hải ngoại chúng cho tay sai truyền thông, đánh trống khua chiêng, tô son đểm phấn cho bọn Cuội này. Còn những vụ đấu tranh thực sự ở trong nước thì chúng giữ kín hoặc chỉ nhắc qua loa cho có lệ. Đến khi nào bị quốc tế ép buộc, cần phải 'mạ vàng mạ bạc' cho chế độ VC nước sơn Dân Chủ giả hiệu thì bọn 'cò mồi' sẽ cấu kết với bọn 'trở cờ đón gió' ở hải ngoại, diễn tuồng 'Tổng Tuyển Cử'.
San Jose 9.10.2002
Trần Quốc Kháng
Rev 23-3-2013
--------------------------------------------------
(1) Copyright by Trần Quốc Kháng AKA Đỗ Quốc Anh-Thư.
Tác gỉa GIỮ BẢN QUYỀN tất cả các bài viết phổ biến trên Internet, hoặc báo chí ở hải ngoại.
1- Nếu quý vị đồng ý về bài viết này, xin vui lòng FWDđến các diễn đàn (Egroups), hoặc các địa chỉ Emails cá nhân. Chúng tôi gởi lời tri ân.
2- Nếu quý vị muốn phổ biến bài viết của chúng tôi trên Website, Đặc San, Tuần Báo, Nhật Báo v.v. Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ Email: NXBLamSon@gmail.com,chúng tôi sẽ hoan hỷ phúc đáp.
3- Ngược lại, bất cứ cơ quan ngôn luận, hay cá nhân nào KHÔNG TÔN TRỌNG TÁC QUYỀN, tự ý lấy bài viết của chúng tôi sử dụng để 'làm cảnh Chống Cộng', hoặc có chủ đích mờ ám, sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước công luận và luật pháp. Điển hình như vài ba tuần báo ở Nam Bắc California và mấy trang Websites KHÔNG BIẾT TỰ TRỌNG, đã gây ra tệ trạng sai trái trầm trọng cho bài viết của chúng tôi. Nên buộc lòng chúng tôi phải có phản ứng, kể cả việc viết ghi chú này.

1 comment:

Chín Củi said...

Không ai trong chúng ta - những người không cộng sản - ngay cả những người trong chế độ cộng sản , dám đứng ra lớn tiếng hát bài " CSVN chưa bao giờ biết đến nói dối".
Với những bằng chứng xác thực, chưa ai có thể nói CSVN đã làm những điều tốt đáng kể cho đất nước ta.
Một chế độ thống trị đất nước bằng một tổ chức tinh vi với dối trá điêu ngoa làm đầu. Một tổ chức chính quyền với hệ thống công an dày đặc bao trùm khắp lãnh thổ, khi dân chúng hắt hơi sổ mũi họ cũng biết nữa là . Bởi vậy, giệt cộng bằng môi miệng chỉ là một trò đuà - không cười nổi. Chỉ là kiểu nước đổ đấu vịt như cựu TT Tân Gia Ba đã từng ví von.
Phải nâng cao dân trí để người dân hiểu thế nào là quyền làm người, thế nào là dân chủ tự do thích hợp với phong tục tập quán của người Việt Nam chăm chỉ và nhân hậu.
Phải thay đổi toàn diện cái chế độ này, từ thượng tầng xuống hạ tầng kiến trúc.
Phải cài răng lược, ẩn sâu và trèo cao trong hệ thống cũa CSVN.
Phải làm sao huy động được sự ủng hộ của đa số dân chúng từ thôn quê đến miền thành thị trong công cuộc giải thoát đất nước khỏi gông cùm ma thuật của bọn CS ác ôn và quỷ quyệt này.
Từng bước nhỏ chúng ta sẽ đi được những bước dài cho đại cuộc. Thay đổi hiến pháp 1992 là một bước nhỏ - nhưng rất cần thiết để huy động , kết hợp và lôi cuốn lòng người tham gia vào việc chung cho đất nước.
Những cuộc xuống đường ủng hộ việc sửa đổi hiến pháp 1992 rất cần thiết và quan trọng nói lên : đây là điều toàn dân ta muốn làm ngay trong giai đoạn khởi đầu này.
Một bước đầu trong tiến trình dân chủ chúng ta phải có : đây là ý kiến chung của toàn dân, chính quyền này phải lưu tâm giải quyết.
Ngàn ngàn bàn tay ký kiến nghị chưa đủ mạnh - chúng ta cần triệu triệu bàn chân xuống đường để biểu dương sức mạnh để cương quyết đòi thay đổi hiến pháp 1992.
72 nhân sĩ chưa làm được - chắc chắn 72 triệu người Việt Nam yêu nước làm được ./.