Blogger Widgets

Friday, February 22, 2013

Báo 'Nhân Dân' cần viết lại cho đúng ạ!

Ngày 20-2-2012, báo Nhân Dân cho đăng bài Tính hợp lý của Điều 4 trong Dự thảo Hiến pháp (sửa đổi) của tác giả Nguyễn Viết Thông, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Tổng thư ký Hội đồng lý luận Trung ương.

Trong bài báo trên có đoạn: “Nhiều nước khác lại chỉ có một đảng chính trị như Cu-ba, Lào, Triều Tiên, Ăng-ti-goa, A-rập Xê-út, Ba-ren, Bê-li-xê, Bô-xni-a, Bốt-xoa-na, Bê-nanh, Phi-gi, Găm-bi-a, Ê-ri-tơ-ri-a, Gha-na, Ghi-nê, Ha-i-ti, Cốt Đi-voa, Li-bi, Cư-rơ-gư-xtan, Ma-đa-ga-ca, Mô-na-cô, Tat-gi-ki-xtan, v.v…” chứa nhiều nội dung sai sự thật.Sự thật là hàng loạt nước trong số các nước nói trên hiện đang theo chế độ đa đảng. Cụ thể là:

Ăng-ti-goa: tên đầy đủ là Antigua và Barbuda, có 3 đảng: Đảng Lao động Antigua, Đảng Thống nhất Tiến bộ, Phong trào Nhân dân Barbuda. 
Ba-ren: tên thật là Bahrain, có 7 đảng : Đảng Al Aslah, Đảng Xã hội Hồi giáo Al-Menbar, Đảng Al Meethaq, Phong trào Tư pháp Quốc gia, Đảng Xã hội Hồi giáo Quốc gia Al Wefaq, Đảng Dân chủ Quốc gia, Đảng Hành động Dân chủ Xã hội Quốc gia. 
Bê-li-xê: tên thật là Belize, có 2 đảng lớn là Đảng Dân chủ Thống nhất và Đảng Nhân dân Thống nhất, cùng với 15 đảng khác. 
Tương tự: 
A-rập Xê-út: tên thật là Saudi Arabia: có 15 đảng 
Bốt-xoa-na: tên thật là Botswana, có 8 đảng. 
Bô-xni-a: tên thật là Bosnia và Herzegovina, có 12 đảng. 
Găm-bi-a: tên thật là Gambia, có 8 đảng. 
Gha-na: tên thật là Ghana, có 23 đảng. 
Ghi-nê: tên thật là Guinea, có 9 đảng. 
Ha-i-ti: tên thật là Haiti, có 30 đảng. 
Cốt Đi-voa : tên thật là Cote d’Ivore, có 5 đảng lớn và 20 đảng nhỏ khác. 
Phi-gi : tên thật là Fiji, có 3 đảng. 
Li-bi : tên thật là Lybia, có 23 đảng tham gia cuộc bầu Quốc hội tháng 7/2012 sau khi Gaddafi bị lật đổ. 
Cư-rơ-gư-xtan : tên thật là Kyrgystan, có 27 đảng. 
Ma-đa-ga-ca : tên thật là Madagascar, có 16 đảng. 
Mô-na-cô : tên thật là Monaco, có 4 đảng. 
Tat-gi-ki-xtan : tên thật là Tajikistan, có 3 đảng lớn và 6 đảng nhỏ khác. (Nguồn : en.wikipedia.org)

Vì những nội dung quá sai với sự thật như trên, trân trọng đề nghị Báo Nhân Dân cho đăng Lời Đính chính. 
(Blog Tâm sự Y Giao)

6 comments:

Lý lương Dân said...

Trước khi viết họ đã biết như thế, họ chủ động viết như thế để lừa bịp mà thôi. cho nên không bao giờ có chuyện đính chính đính chiếc gì ở đây đâu.

Pham Huu Ly said...

Thật không thể tưởng tượng nổi một PGS.TS.lại thiếu kiến thức (vô học) đến như vậy! Tôi nghĩ Báo Nhân Dân không đến nỗi " vô ý", ngờ nghệch đến như vậy, có chủ ý cả đấy!

Anonymous said...

Không những viết xằng bậy do thiếu kiến thức mà còn so sánh với các nước nhược tiểu tại sao không so với các nước văn minh giàu mạnh bởi vì các nước này họ đã nhờ vào sự đa đảng nên họ mới có tự do hạnh phúc và giàu mạnh

Anonymous said...

Hô hô hô... Báo Nhân Dân cho không ai đọc mà, viết gì lại không được.

Anonymous said...

"Nguyễn Viết Thông, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Tổng thư ký Hội đồng lý luận Trung ương".

Ngu DUNG HANG NHAT - THIEU KIEN THUC CAN BAN

Anonymous said...

Tuyên truyền láo phét. Biết thì thưa thốt, kg biết thì dựa cột mà nghe,có đâu mang đầy chức danh, học hàm, học vị...mà khi mở mõm ra sai be bét.