Blogger Widgets

Thursday, November 15, 2012

THỦ TƯỚNG NÓI SAI RÙI

Quanlambao 

Con khỉ đột này mất dạy

Thủ tướng nói sai rồi, trước quốc hội thủ tướng trả lời đã sai, nhưng trầm trọng hơn ở thái độ thách đố:
-Là ngưới theo Đảng còn 3 ngày nữa là tròn 51 năm ,thế ra vài chục năm trước ông là thần đồng nên ko cần viết đơn XIN vào Đảng à?
-Đảng phân công ông làm thủ tướng chính phủ,nhưng ông XIN nhân dân ,thông qua các đại biểu quốc hội bầu ông làm thủ tướng .
Như vậy chí ít ông có ba lần xin, XIN Đảng cho ông vào Đảng, XIN nhân dân bầu ông làm Đại biểu quốc hội, XIN các Đại biểu quốc hội bầu ông làm thủ tướng .
Ông rất ít xin,nhưng ông rất biết cách xin, xin là phải được,ba lần xin để có muôn lần bắt phải cho ,nếu ko cho thì ông ko xin mà dùng cái đã xin được để cướp .
Đảng đã cho ông vị thế,nhân dân đã cho ông cái thứ cả dòng họ ông tích lũy bao đời ko thể có được ko lẽ ông ko biết?

Đúng ,Đảng cử ông làm thủ tướng, nhân dân bầu ông làm đại biểu quốc hội, đại biểu quốc hội tín nhiệm bầu ông làm thủ tướng nhưng để ông điều hành tốt chính phủ và xây dựng một chính phủ tốt nhằm điều hành đất nước phát triển bền vững, đời sống nhân dân được nâng cao, quyền lợi người dân được bảo vệ ....Ông điều hành chính phủ ko tốt, chính phủ mà ông điều hành yếu kém.đất nước chìm trong khó khăn với nợ xấu ngân hàng khổng lồ, lạm phát phi mã, tồn kho cực cao ,nhân phẩm, nhân quyền, quyền lợi của nhân dận bị xâm phâm thường xuyên và nghiêm trọng, tham nhũng hoành hành thành quồc nạn, quốc thể bị sỉ nhục, đạo đức xã hội suy đồi ...: đó là những thứ ông hiến dâng cho Đảng,cho quốc hội,cho nhân dân ???
Ông ko chạy, ông ko xin, ông ko thoái thác , Ông thủ tướng ba XIN và ba KHÔNG . Ranh giới của vô sỉ và liêm sỉ ở chữ không cuối cùng ấy đấy

HELENATHUY
Còn cái dzụ sâu cay thâm độc dưới đây là của mấy đứa quê bọ, đọc cho vui không có tính minh họa cũng như không ám chỉ đứa nào.
Theo Blog Huỳnh Ngọc Chênh

1 comment:

Anonymous said...

3 dũng sinh năm 49, tức là năm nay 63 tuổi. Đã phục vụ 51 năm, vậy có nghĩa là từ năm 12 tuổi 3 dũng đã được két nạp đảng csvn, đã được công tác rồi sao?????? Cái này gọi là sử dụng lao động vị thành niên :))))))))))))

Thật nực cười 3 dũng