Blogger Widgets

Monday, November 19, 2012

ĐIỂM TIN NGÀY 19-11-2012

ĐIỂM TIN NGÀY 19-11-2012
TIN TRONG NƯỚC
SỰ THẬT CỦA CÁI GỌI LÀ 'ĐẢNG PHÂN CÔNG' CỦA THỦ TƯỚNG! (P1.)
THỐNG ĐỐC BÌNH - MỘT KẺ ĐẠI BỊP & PHỤC VỤ CÁC BỐ GIÀ TRONG CON MẮT CẢ NƯỚC!20. GIÁO DỤC 21. GIÁN ĐIỆP


No comments: