Blogger Widgets

Wednesday, May 20, 2015

Tên nào?


Nguyên Thạch (Qanlambao)

 
Tên nào bán nước buôn dân?
Tên nào mời giặc vào sân trước nhà?
Tên nào khoát lác ba hoa?
Tên nào láu cá, xưng cha nước này?
Tên nào rước giặc vào đây?
Mả tổ chúng xéo chúng giày Quê Hương.


Tam vô, áp đặt chủ trương
Tên nào du nhập con đường Mác-Lê?
Tên nào phản bội câu thề?
Vì dân, vì nước, vì quê hương mình?.

Tên nào hay thích phá trinh
Tên nào ba xạo lắm tình nói không
Tên nào cướp gái có chồng?
Tên nào giết bạn lập công riêng mình?.

Tên nào thích được tôn vinh?
Thật thà khiêm tốn... đầy tình nước non...
Tên nào giết vợ bỏ con
Tên nào muốn được sử son ghi hùng?

Ảnh của Thach Nguyen.
 
Tên nào mưu lược gian hùng?
Tạo ra một lũ dở khùng dở điên
Tên nào đạp đổ thánh hiền?
Làm cho đất nước triền miên đói nghèo.

Tên nào thù hận rắc gieo
Tên nào bắt đảng phải theo ý mình?
Bắt dân tộc phải hy sinh
Cải cách ruộng đất thất kinh đồng bào.
 
Ảnh của Thach Nguyen.

 
Tên nào bán nước cho Tàu
Biển Đông để giặc làm ao sau nhà
Tên nào dâng cả sơn hà?
Biến dân nước Việt thành ma nô Tàu.
 
Ảnh của Thach Nguyen.
 
Tên nào gây khối thương đau?
Triệu thanh niên Bắc tiến vào miền Nam
Tên nào chỉ thị công hàm?
Phản lại Tổ Quốc...bắt giam dân mình.

Tên nào cúi mặt làm thinh
Hoàng Sa giặc cướp, mặc tình nước non
Tên nào hèn hạ cúi lòn
Răm rắp một mực làm con thiên triều.
 
Ảnh của Thach Nguyen.
Tên nào nét mặt quỉ yêu
Hành tung gian ác...tiêu điều nước non?
Dẫu cho sông cạn đá mòn
Sử Việt còn chép thì còn khắc tên.

Tội đồ dân tộc, phải đền
Toàn dân vùng dậy, đứng lên vạch trần
Những thằng phản quốc hại dân
Tộc ác phải trả trước sân pháp đình.

Tên đó là Hồ Chí Minh.


 


No comments: