Blogger Widgets

Friday, January 30, 2015

Tâm sự của Trẫm thay lời phúng điếu

 
Trẫm mong Khanh (*) chớ oán hờn nơi chín suối
Khanh chết đi thì Trẫm cũng đau lòng
Mong Khanh hiểu rằng chốn chính trường tất phải có bất công!
Là chí sĩ phải biết hy sinh vì non sông vì dân tộc.Như Trẫm đây nguyện một lòng lấy dân làm gốc
Mặc dầu đường Trẫm đi, vẫn có những cú sốc cho dân
Mong bá tánh cảm thông vì đó là những chiến thuật rất cần
Và chính điều đó mới qua mặt được đám đần trong ban chấp chính....

Trẫm vẫn biết Khanh không là một tên quan xu nịnh
Vẫn hiểu Khanh chỉ làm theo lịnh của lương tâm
Sự hy sinh của Khanh rất được bàng dân ái mộ, rất xứng tầm
Ngay cả Trẫm đây cũng ngầm kính phục.

Đường nhân gian...
Nào vinh?
Nào nhục?
Cứu cánh cuối cùng là hạnh phúc của toàn dân
Danh vọng, tiền bạc...Trẫm nào cần
Miễn đất nước không bị hiến dâng cho giặc.

Tiễn Khanh đi, tim Trẫm đây se thắt
Giận ác quan
Hận phương Bắc tham tàn
Trẫm nguyện hứa với Khanh là cố giữ giang san
Và xử trãm tất cả những tên quan phản nghịch.

Đường Khanh đi đã đến hồi tới đích
Đường Trẫm đi còn nguy kịch gian nan
Tiễn Khanh hôm nay, mong an nghỉ chốn suối vàng
Và hãy nhận nơi Trẫm vành khăn tang tiễn biệt.

Mong phò trợ cho sự vẹn toàn của nước Việt cùng non xanh biển biếc.


Ngày 07- 01. 2015 tức ngày Quí Mùi 17
tháng Bính Tý 11 Giáp Ngọ niên 2014

Người chấp bút

Nguyên Thạch
____________

Chú thích:

(*) Khanh tướng, chức quan trong triều đình.
 
 


No comments: