Blogger Widgets

Wednesday, October 8, 2014

Tiên sư lũ mặt dầy!

QLB
Nguyên Thạch (Quanlambao)

 Quốc gia đại sự...cứ tưởng chơi
Việt Nam?
Đảng cộng phá tơi bời!
Những thằng lãnh đạo toàn thứ dốt
Khiến dân ngửa mặt chỉ kêu Trời.


 
Tò te...tò te...đảng lăm le
Tràn ngập tội ác...cứ bao che
Nước nhà tụt hậu!
Vờ .éo biết!
Một lũ hôn quan!
Đội quần "què".

Nước nhà thống nhất bốn mươi năm
Năm nào đảng cũng nổ rầm rầm
Dân ta khốn nạn...đời thê thảm
Nhà tù vĩ đại đảng giam cầm.

Lãnh đạo xứ người?
Thấy mà mê
Lãnh đạo Việt Nam?
Những thằng hề!
Lưỡi cày, quả trám, thêm mặt bủn!
Tối tăm...dị tướng...thật não nề.

Lịch sử bốn ngàn năm văn hiến
Chưa bao giờ nhục như hôm nay!
Chúng vẫn trơ trơ như tượng đá
Tiên sư một lũ khỉ mặt dầy.

 

 


No comments: