Blogger Widgets

Thursday, September 11, 2014

Câu chuyện của đội trưởng CCRĐ

QLB
Nguyên Thạch (Quanlambao)

Mày có biết, tao là ai không hả?
Thằng địa chủ kia hãy ngước mặt chó lên mau
Ngẩng mặt lên để trả lời tao
Mày có biết tao là ai?
Hãy nói.
Dạ bẩm bà, lúc nhỏ mới đẻ bà ra tôi thường gọi
Vì cảnh nghèo nên tôi đặt tên bà là Mọi cho thông

Thế mày có biết giờ tao là ai không?
Dạ tôi biết, chớ sao không
Bà quá yêu "Bác" cho nên chẳng thèm lấy chồng chi cho mệt.

Mày có biết mày bị tội gì?
Nói
Dạ tôi biết, tội tôi đáng chết
Vì đã sinh ra một đứa con mất nết vô lương
Chiến dịch "Cải Cách Ruộng Đất", đảng đã chọn những đứa đứng phố đứng đường
Làm đội trưởng biểu dương đấu tố.

Mày có biết, tội mày đáng treo cổ?
Bởi vợ chồng mày đã làm xấu hổ họ hàng
Nhà mày có ba mẫu ruộng, đất rộng thênh thang
Mày bóc dọc, mày lột ngang dân khổ...
Hôm nay nhân danh cách mạng, tao đem vợ chồng mày bêu ra giữa phố
Để nhân dân đấu tố...

Biết chưa?
Vâng chúng con biết
Thưa bà, trăm lần thưa, vạn lần thưa
Chúng con đã hối hận vì chính vợ chồng con, có lúc đã thay trâu cày bừa...nuôi bà khôn lớn.

Ê, chuyện đẻ ra tao là do vợ chồng tụi mày thích giỡn
Tánh của vợ mày là tánh hay đú đởn... nên mới đẻ ra tao
Hôm nay bà là đội trưởng nên vợ chồng mày phải quì xuống lạy chào
Để cách mạng bọn tao xét xử. 
Bác Hồ đã nói, bọn địa chủ ác ôn, tất cả đều là thứ dữ!
Nên giờ tao phải xử tử chúng mày
Trâu đâu
Cày đâu
Mau kéo tới đây ngay
Lưỡi cày bén, xới hai tay phản động
Nhớ cày cho thật tốt để chúng không thể nào còn sống.

No comments: