Blogger Widgets

Friday, July 11, 2014

Cộng sản và sự thật!

QLB

Ngạn ngữ có câu: “Yên hùng, lúc cùng thêm thẹn mặt”
Thằng cộng sản, lúc ngặt... con c... cũng chẳng chừa!

Bọn chúng xuất thân từ thành phần đá cá lăn dưa
Có chung một “Cha già dân tộc” chuyên lọc lừa phản bội.


Người đời định nghĩa cộng sản:
Là gian
Là dối...
Xã hội chủ nghĩa:
Là thối
Là "tha"...
Cái đách chi cũng ăn cắp, chôm về nhà
Là sâu đỉa, là giòi bọ, là ma hút máu…

Cán bộ, côn an…là những tên ma cô ma cạo
Tranh đua chen chân vô nhà nước với duy mục đích chỉ để nạo người dân
Chúng biến người bị trị thành đần, đốn, nghèo, bần
Bao tử trống rỗng nên phải dạ vâng tuân thủ.

Kẻ thù không đội trời chung của cộng sản:
Nhân Quyền
Tự Do
Dân Chủ
Đồng đội chí thân là thành phần gian mị lú hèn…
Phải biết biển thủ, tham nhũng, cướp giựt, biến trắng thành đen…
Chủ trương hành hạ dân để thuần quen nô lệ…

Cầm nắm vận mệnh quốc gia?
Phải có lý lịch là những tên đồ tể
Phải xem dân như loài giun dế bần cùng
Roi điện. nhà tù. tàn bạo. ép cung
Sẵn sàng bắt nhốt hết những gương anh hùng vì đất nước...

Nhân loại văn minh xem cộng sản là loài thú hoang đi ngược
Than ôi!
Người Việt Nam thật vô phước vô phần!
Đau đớn thay!
Phải mang kiếp người dân
Của nước CHXHCN, lê tấm thân thua chó.

Một sự thật không thể chối cãi!
Việt Nam ta đó.

Nguyên Thạch

No comments: