Blogger Widgets

Sunday, July 27, 2014

Ảnh trong tuần - Bác bị Thủ tướng Nehru "nhổ râu" !

QLB
THƯ GIÃN: BÍ MẬT KINH HOÀNG: NĂM CAM CHÍNH LÀ NGUYỄN TẤN DŨNG 

(1) Cùng sinh ra ở Cà Mau, Năm Cam được biết là mặt rổ, Nguyễn Tấn Dũng mặt rổ. 
(2) Năm Cam có 3 con 1 gái và 2 trai, Nguyễn Tấn Dũng có 3 con, 1 gái và 2 trai 
(3) Năm Cam sinh ngày 19 tháng 11 năm 1949, Nguyễn Tấn Dũng sinh ngày 17 tháng 11 năm 1949. 
(4) Năm Cam bỏ nhà đi hoang lúc 12 tuổi, Nguyễn Tấn Dũng 12 tuổi bỏ nhà theo VC. 
(5) Năm Cam còn một chị gái tên là chị Hai Trúc, Nguyễn Tấn Dũng có một chị gái tên là Hai Tâm.
Thuy Trang Nguyen

THƯ GIÃN: BÍ MẬT KINH HOÀNG: NĂM CAM CHÍNH LÀ NGUYỄN TẤN DŨNG

(1) Cùng sinh ra ở Cà Mau, Năm Cam được biết là mặt rổ, Nguyễn Tấn Dũng mặt rổ.

(2) Năm Cam có 3 con 1 gái và 2 trai, Nguyễn Tấn Dũng có 3 con, 1 gái và 2 trai

(3) Năm Cam sinh ngày 19 tháng 11 năm 1949, Nguyễn Tấn Dũng sinh ngày 17 tháng 11 năm 1949. ...


(4) Năm Cam bỏ nhà đi hoang lúc 12 tuổi, Nguyễn Tấn Dũng 12 tuổi bỏ nhà theo VC. 


 (5) Năm Cam còn một chị gái tên là chị Hai Trúc, Nguyễn Tấn Dũng có một chị gái tên là Hai Tâm.


----------------------------


Bác bị thủ tướng Nehru "nhổ râu" !


Hình ảnh: Bác bị thủ tướng Nehru "nhổ râu" !
 
 
                Nhổ râu thôi mà, làm gì dữ vậy?

Lúc Hồ vừa đáp xuống phi trường thăm Ấn Độ vào năm 1958 thì bị ngay ông thủ tướng Ấn Độ là Pandit Nehru xem thường NHỔ RÂU chơi.
Lúc bị nhổ râu bất tử, Hồ lộ ngay khuôn mặt GIAN ÁC, GIẬN DỮ trước máy ảnh của các phóng viên.
Tấm hình hồ BỊ NHỔ RÂU nầy được lưu tại Rubin Museum of Art, New York.

Vậy mà nghe nói tụi nó tung hô chuyến đi Ấn Độ như vầy:
"Trong suốt thời gian Bác ở Ấn Độ, nhiều chính khách, nhà báo, nhà quay phim... rất quan tâm đến đôi dép của Bác. Họ cúi xuống sờ nắn quai dép, thi nhau bấm máy từ nhiều góc độ, ghi ghi chép chép... làm tổ cảnh vệ lại phải một phen xem chừng và bảo vệ 'đôi hài thần kỳ' ấy."
***
 
P.S: Xem tấm hình này mới thấy xót xa cho vận mệnh đất nước... Một nước thì đã giành được độc lập mà không phải nhỏ một giọt máu, còn một nước thì vì lai sanh ra một tên giặc, đã tuân lệnh ngoại bang CS Nga, Tàu, đem "nướng" mấy triệu sinh linh Việt trong một cuộc chiến ý thức hệ để giành độc lập nhưng rốt cuộc thì vẫn phải qụy lụy bọn Tàu

Tư liệu lưu tại Rubin Museum of Art, New York.

   Chỉ nhổ râu thôi mà, làm gì dữ vậy?. (He he...)

Lúc Hồ vừa đáp xuống phi trường thăm Ấn Độ vào năm 1958 thì bị ngay ông thủ tướng Ấn Độ là Pandit Nehru xem thường NHỔ RÂU chơi....

 Lúc bị nhổ râu bất tử, Hồ lộ ngay khuôn mặt GIAN ÁC, GIẬN DỮ trước máy ảnh của các phóng viên.
Tấm hình hồ BỊ NHỔ RÂU nầy được lưu tại Rubin Museum of Art, New York.

Vậy mà nghe nói tụi nó tung hô chuyến đi Ấn Độ như vầy:

 "Trong suốt thời gian Bác ở Ấn Độ, nhiều chính khách, nhà báo, nhà quay phim... rất quan tâm đến đôi dép của Bác. Họ cúi xuống sờ nắn quai dép, thi nhau bấm máy từ nhiều góc độ, ghi ghi chép chép... làm tổ cảnh vệ lại phải một phen xem chừng và bảo vệ 'đôi hài thần kỳ' ấy."

 ***

P.S: Xem tấm hình này mới thấy xót xa cho vận mệnh đất nước... Một nước thì đã giành được độc lập mà không phải nhỏ một giọt máu, còn một nước thì vì lai sanh ra một tên giặc, đã tuân lệnh ngoại bang CS Nga, Tàu, đem "nướng" mấy triệu sinh linh Việt trong một cuộc chiến ý thức hệ để giành độc lập nhưng rốt cuộc thì vẫn phải qụy lụy bọn Tàu
 
Tư liệu lưu tại Rubin Museum of Art, New York. Xem thêm
 
Theo Facebook

NHỮNG BÀI NỔI BẬT CỦA QLB


No comments: