Blogger Widgets

Friday, June 20, 2014

Thề quyết chung lòng đánh đuổi quân xâm lược


Nguyên Thạch (Quanlambao)

Tiếng còi giục vang
Toàn dân cứu lấy giang san
Lời mẹ dội vang
Thanh niên mau bước lên đàng.

Tổ Quốc thiết tha
Người ơi, cứu lấy quê nhà
Đàn con yêu ơi
Đứng lên nối bước ông cha.
Nam quốc sơn hà Nam đế cư, (*)
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư
Như hà nghịch lỗ lại xâm phạm ?
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư.


Tổ Quốc thiêng liêng
Nghĩa tình vô biên
Dòng giống Rồng Tiên
Thề quyết trung kiên.

Toàn dân đứng lên
Quyết không lùi trước đạn tên
Triệu triệu con tim
Thi gan trung dũng kiên cường.

Diệt tan quân xâm lược
Xua tan quân nhu nhược
Đả đảo quân bán nước
Đả đảo quân bán nước.


Nguyên Thạch

----------------

Ghi chú: (*) Lý Thường Kiệt

No comments: