Blogger Widgets

Friday, June 20, 2014

Những vòng hoa nhục trên mộ kẻ thù

QLB
Hai Trieu (Quanlambao)

Nhớ ơn liệt sĩ Tầu phù
Đảng Hồ vẫn đội kẻ thù làm cha
Lão Sơn là đất của ta
Tầu xây nghĩa địa hóa ra của Tầu
Kẻ thù sao lại cúi đầu
Kẻ thù sao lại nói câu anh hùng


Kẻ thù là kẻ thù chung
Máu xương dân tộc trùng trùng núi non
Giữ từng tấc đất vuông tròn
Bây giờ biên thổ đâu còn như xưa
Đảng Hồ chuốc vũng nhuốc nhơ
Hiến dâng từng giải cõi bờ Việt Nam
Gạc Ma máu hận căm căm
Lão Sơn máu uất mạch ngầm đất thiêng
Sao không bão nổi ba miền
Đập tan tù ngục xích xiềng vong nô!

Ngước nhìn một giải cơ đồ
Bàn tay nô lệ đảng Hồ còn nguyên!
Đời đời nhớ ơn các Liệt Sĩ Tàu, Chổng mông vào các liệt sĩ Ta (4 photos)

Gửi Việt Khang…

Việt – Hoa liền núi liền sông
Liền xương liền máu liền vòng nghiệt oan
Máu người ngấm tự đầu non
Lệ người khóc cũng đã mòn đường trăng
Cờ đỏ khắp lối giăng giăng
Bức tường địa ngục xây bằng máu xương
Dân Nam đối mặt cùng đường
Vầng trăng, đêm lạnh, đoạn trường cùng ai
Soi gương bỗng lạ hình hài
Vỡ gương lại thấy tương lai mịt mù
Tiếng ai vọng từ lao tù
Việt Nam đã chết, nghìn thu còn gì?! (*)


(*) … Cội nguồn ở đâu khi thế giới này đã không còn Việt Nam!
( Việt Khang)

*


Gửi người lính bộ đội chết ở Garma

Thủy chung 16 chữ vàng
Đảng lệnh quân đội xếp hàng làm bia
Garma sóng nước đạn ria
Máu loang bãi cạn dầm đìa máu ai?
Đảng Hồ Hà Nội phủi tay
Quân thù tàu lạ bũa vây quân mình
Thôi thì đảng cứ lặng thinh
Chữ vàng dù có thất kinh cũng đành
Dù gì Tầu cũng đàn anh
Việt – Hoa liền cánh liền cành muôn năm
Biển dù nổi sóng uất căm
Núi dù tủi nhục âm thầm cỏ hoa
Sông dù lệ bốc sương sa
Đất dù mòn mõi sơn hà tóc tang
Đảng Hồ vẫn cứ hiên ngang
Cho dù nước Việt điêu tàn … “hu ke”!(*)

Hải Triều
604 879 1179
(*) “Hu ke” tiếng Mỹ có ý là cóc cần!
LikeLê Khắc Anh Hào


Theo Facebook

No comments: