Blogger Widgets

Tuesday, June 24, 2014

Nạn Hồ Di Họa

QLB


Nguyên Thạch (Quanlambao)

Luật nhà Hồ?
Tam vô bất chánh
Họa nhà Hồ?
Nặng gánh non sông!
Họa Hồ giáng xuống Lạc Hồng
Luật Hồ đầy dẫy bất công ngập đời!


Ách nạn Hồ
Khiến dân không thấu!
Đường Hồ đi
Mất dấu tương lai!
Dân Nam than vắn thở dài
Trời Nam ta thán oán ai hận thù.

Thiên đường mù...
Lời ru mụ mị
Nẻo đường mù
Ma quỉ tà tâm
Quốc dân, lồng sắt giam cầm
Vui trên xương máu, tháng năm diễu hề!

Chuỗi lầm than
Lê thê oan nghiệt
Mảnh giang sơn, hồn Việt tái tê
Tìm đâu cho một lối về?
Tương lai mù thẳm...não nề thở than!

Tiếng còi thúc
Dội vang sông núi
Mẹ Việt Nam hận tủi Hoàng Trường!
Vùng lên giành lại Quê Hương
Đứng lên giữ lấy biên cương sơn hà.

Quyết diệt bọn
Gian tà cướp nước
Thôi cúi đầu nhu nhược dạ vâng
Gương xưa lẫm liệt tiền nhân
Giờ đành nhận kiếp lê thân đọa đày?

Giặc về đây
Giặc gây thống khổ!
Phá cơ đồ
Tiên tổ dầy công
Toàn dân chung quyết một lòng
Đứng lên quyết dựng Diên Hồng cờ bay.


No comments: