Blogger Widgets

Saturday, June 28, 2014

Lạc loài!

Nguyên Thạch (Quanlambao)


Gió nổi trăm chiều…Ôi gió cuốn
Đâu lối về?
Lạc bước
Cố nhân ơi

Đời dông tố…chôn vùi thân lữ thứ
Chiều tha phương
Dòng nước mắt hao gầy…Tôi hỏi tôi
Đời có gì vui?
Tôi hỏi đời
Đời mãi quay lưng!
Ôi cuộc sống!
Như con chốt không ngừng.

Ta còn em?
Hay đã mất!
Tôi vùi sâu trong cơn đau chất ngất
Ôi lẻ loi!
Thế giới lạc loài.

Mai trở lại, nhập cuộc vào nhân thế
Xin không là người
Ngập bể thương đau
Xin là chim hoang
Trên đỉnh núi cao
Vang tiếng hót…đón chào hư vô.

Nguyên Thạch

No comments: